Här finns jätteloka i Motala och Borensberg

Publicerad: 27 maj, 2020 kl 13:45

jätteloka med stora vita blommor och flikiga blad

Jättelokan, även kallad jättebjörnloka, kan bli upp till två meter hög. Fotograf: Hilkka Kangas

Jätteloka växer på flera platser i Motala och Borensberg. Om du kommer i kontakt med växtsaften kan du få utslag och symptom som liknar brännskador. Här nedan finns kartor som visar var i Motala kommun vi känner till större bestånd.

Jättelokan är en mycket storväxt ört som kan bli upp till två meter hög. Stjälken kan bli på uppemot tio cm i diameter och bladen en meter breda. Den blommar i juli-augusti. De vita blommorna sitter i flockar på närmare en halv meter i diameter.

Om du har blivit bränd

Jättelokans växtsaft innehåller ämnen som är irriterande för huden. Den kan ge kraftig hudirritation, rodnad och blåsor som gör ont.  Besvären kan kvarstå i veckor, och ibland kan huden bli mörkfärgad och det kan bildas ärr.

Om du har blivit bränd ska du tvätta huden noga. Du kan smörja med kylbalsam för att lindra besvären. Du bör sedan skydda huden mot sol under minst en vecka.

De allra flesta som bränner sig på växten behöver inte söka vård, men om du har blivit bränd på ett stort hudområde bör du kontakta vårdcentralen.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Skicka in tips

Vi kommer under sommaren att inventera invasiva arter, det vill säga arter som inte finns naturligt i en viss miljö och sprider sig snabbt. Jättelokan är ett exempel på en sådan art. Du kan hjälpa till genom att skicka in tips  via vår synpunktshantering på webben eller ladda ner appen ”Fel och synpunkt”. Skicka med en bild, gärna på stam och blad (men var försiktig så du inte snuddar växten), och beskriv på vilken plats bilden är tagen.

Kommunen får endast bekämpa jätteloka som finns på kommunal mark. I övriga fall är det upp till markägaren själv att bekämpa invasiva arter på dennes mark. Länsstyrelsen är då tillsynsmyndighet.

Det kommunen kan göra om växten finns på annans mark är att rapportera in förekomsten i ArtDatabanken. Detta underlättar arbete med att lokalisera växten och bekämpa växten. Du som privatperson kan också rapportera in direkt till ArtDatabanken!

Lämna in bortrensade växter till återvinningsstationen

Om du själv tagit hand om och rensat bort invasiva arter (exempelvis jätteloka) på din egen tomt är det viktigt att du inte slänger växtdelarna i komposten.

Packa växtmaterialet i slutna förpackningar och släng dem i brännbart på någon av kommunens återvinningscentraler.

grön stam med röda fläckar
Jättelokans stam har röda fläckar. Fotograf: Hilkka Kangas
flikiga blad
Jättelokans blad är stora och spetsigt flikiga. Fotograf: Hilkka Kangas

Kartor

Motala kommun jobbar aktivt för att bekämpa jätteloka. Men det är en konkurrenskraftig art som är svår att få bort helt. Här kan du se på kartor i vilka områden i Motala och Borensberg som vi har kända bestånd. Där bör du som rör dig i skog och mark vara extra försiktig.

Charlottenborg (PDF, 1 006 kB)

Råssnäs och Tegelviken (PDF, 780 kB)

Verkstadsvägen (PDF, 239 kB)

Borensbergs centrum (PDF, 403 kB)

Södra Borensberg (PDF, 316 kB)