Har du ansökt om handikappersättning?

Publicerad: 28 november, 2018 kl 11:16

Som god man eller förvaltare är det viktigt att du håller dig uppdaterad på en lång lista av regler, krav och rättigheter. Ett konkret exempel är reglerna kring handikappersättningen från Försäkringskassan. Många huvudmän kan ha rätt till denna ersättning, utan att i dagsläget ta del av den. Vi vill med detta inlägg uppmuntra dig att fundera om någon av de personer som du hjälper kan ha rätt till handikappersättning. Om svaret är ja eller kanske, läs gärna mer på länken längst ner eller kontakta Försäkringskassan.

Handikappersättning är pengar som en person kan få om denne har en funktionsnedsättning eller sjukdom som innebär att personen behöver hjälp i vardagen, eller att personen får merkostnader. Ditt arvode som god man eller förvaltare räknas som en sådan merkostnad. Handikappersättningen kan täcka hela eller delar av den kostnaden, om huvudmannen ska betala arvodet själv.

Den personen som söker handikappersättning kan bli beviljad om dennes funktionsnedsättning eller sjukdom gör att en eller flera av de här sakerna stämmer:

  • Personen behöver hjälp minst två timmar om dagen.
  • Personen behöver hjälp för att kunna studera eller arbeta.
  • Personen har merkostnader (till exempel arvodeskostnader). Om ersättning ska beviljas bara för merkostnader så måste merkostnaderna vara högre än 12 768 kronor om året.

För mer information: Försäkringskassan