Handslag för ökad EU-delaktighet följdes upp

Publicerad: 9 maj, 2018 kl 08:29

Sex personer uppradade i stadsmiljö.

En delegation från Östergötland besökte EU-forum i Stockholm. Fotograf: Motala kommun

Vad som sker på EU-nivå har stor betydelse för den dagliga politiken i Motala. Motala kommun har därför genomfört ett handslag med EU-ministern om att öka engagemanget i EU-frågor. Arbetet följdes upp vid en träff i Stockholm i veckan.

EU-minister Ann Linde samlade representanter för regioner, kommuner och andra organisationer till EU-forum i Stockholm den 8 maj för att följa upp de handslag som ingåtts för att öka kunskapen, insynen och delaktigheten i EU-frågor. Östergötlands län var väl representerat. Förutom Motala deltog Linköpings och Norrköpings kommuner och Region Östergötland.

Framtidsfrågor

Under dagens panelsamtal och workshops berättades om mängder av aktiviteter runt om i landet, inte minst i Östergötland. Det fanns också utrymme för diskussion om EU:s framtidsfrågor.

Handslaget har inneburit att EU-frågor fått större utrymme på den politiska dagordningen i Motala. Det har också resulterat i en utbildningsplan för fortbildning av lärare på högstadiet och gymnasiet och en satsning på fler skolambassadörer för EU. Men vi måste arbeta mer för kommuninvånarnas möjlighet till insyn och delaktighet när det gäller EU.

Möjligheter

– Motala är en del av EU och det innebär en hel del möjligheter som vi behöver ta till vara. För att medborgarna ska kunna känna sig delaktiga har vi ett ansvar för att ge information och öka kunskapen. Det handlar egentligen om den demokrati som vi vill värna om, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande.

Siktar på högt valdeltagande

Många goda exempel och ett stort engagemang talar för att arbetet inte kommer att avstanna. I Motala kommun fortsätter arbetet inom de områden som kommunstyrelsen pekat ut som centrala för att öka kunskapen, insynen och delaktigheten i EU med siktet inställt på ett högt valdeltagande i EU-valet 2019.