Handledning till års- eller sluträkning

Publicerad: 10 januari, 2019 kl 13:32

Hand med penna som fyller i en blankett

Nu är det många ställföreträdare som sliter med årsräkningarna som ska vara inne före den första mars. Vi vill därför passa på att informera om hur den ska fyllas i.

Hur du fyller i en års- eller sluträkning

Det finns handledning till hur du fyller i års- eller sluträkning. Det är en genomgång steg-för-steg avsedd för dig som är ny, såväl som för dig som vill friska upp minnet.

Års- eller sluträkning – avsedd för myndig

Års- eller sluträkning – avsedd för omyndig

Kom ihåg att de medsända underlagen till års- eller sluträkningen ska vara kopior (inte original).