Handelspolicy på remiss hos näringsidkare

Publicerad: 18 januari, 2019 kl 14:58

En kvinna som drar sitt kreditkort i en läsare.

Motala kommun har tagit fram ett förslag till en ny handelspolicy. Fram till slutet av februari är förslaget ute på remiss hos handlare och kommunala verksamheter.

Handeln är en viktig näring för Motala kommun som plats och organisation. En uppdaterad handelspolicy är en väsentlig del i arbetet med att utveckla handeln i kommunen.

Bland annat har ägarna till den gamla Luxorfastigheten signalerat att de vill bredda verksamheten med handel. Det kräver en revidering av Motala kommuns handelspolicy.

Konsekvensanalys

Hösten 2018 gjorde Handels utredningsinstitut (HUI) en konsekvensanalys av en sådan förändring. Med stöd av konsekvensanalysen har nu Motala kommun tagit fram ett remissförslag till en ny policy.

Den nya policyn pekar ut handeln som ett tillväxtområde för Motala och möjliggör för handel i Luxorområdet. I enlighet med HUI:s råd föreslås också särskilda åtgärder för öka handeln i allmänhet och insatser för att utveckla Motala centrum.

– Ökad handel kan bli en viktig del av tillväxten i Motala. Den nya handelspolicyn går hand i hand med etableringen av Lalandia och en utveckling av besöksnäringen, säger kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg.

Nu ska förslaget till ny handelspolicy synas i en remissrunda hos berörda parter, som handlare, kommunfullmäktiges partigrupper och samhällsbyggnadsnämnden.  Svar på remisser ska vara inne senast den 28 februari.