Gymnasieelever erbjuds skolskjuts

Publicerad: 21 juni, 2018 kl 11:09

buss

Kommunens gymnasieelever kommer till höstens terminsstart att erbjudas skolskjuts. Beslutet togs under gårdagen av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Motala kommuns bildningsnämnd ansvarar för planeringen av gymnasieelevernas resor till och från skolan. De gymnasieelever som bor fyra kilometer från närmaste hållplats och har rätt till elevresor till och från skolan kommer till höstens terminsstart att erbjudas anslutningstrafik till hållplatser med Östgötatrafikens linjetrafik. Det här är en satsning som sträcker sig över kommande läsår och ska utvärderas efter vårterminen nästa år.

Två bussturer per dag

Beslutet grundar sig på ett förslag framlagt av bildningsförvaltningen och Östgötatrafiken. De har undersökt möjligheterna att kombinera ordinarie skolskjuts för grundskoleeleverna med gymnasieelevernas resor till och från skolan. Beslutet gäller två bussturer per dag med anslutning till linjetrafik, en ditresa på morgonen och en hemresa på eftermiddagen. Information om erbjudandet kommer att skickas ut till berörda elever under vecka 26.

– Vi har ett bra samarbete med Östgötatrafiken och är glada att till höstens terminsstart kunna erbjuda kommunens gymnasieelever bussresor till och från skolan. Dessa resor med kollektivtrafiken inverkar positivt på såväl miljön som elevernas studiesituation, säger Camilla Egberth, ordförande i kommunstyrelsen.

Koppling till resultatmål

Två av kommunens 23 resultatmål, som ingår i det lokala utvecklingsprogrammet (LUP), är kopplade till beslutet om elevresor. Dessa mål heter ”Bildning för individens och samhällets utveckling” samt ”Klimatsmart resande”.