Grattis till vinnarna i trädfototävlingen

Publicerad: 10 oktober, 2018 kl 11:18

En väg med två träd intill.

Fotograf: Theresa Larsson Greus

Nu har vi korat vinnarna i vår fototävling om Motala kommuns vackraste träd. Några av träden på de inskickade bilderna kommer nu att utses till evighetsträd och bidra till den biologiska mångfalden under lång tid framöver.

grön tumme upp mot vit bakgrund och texten Var miljösmart!

Motala kommun har just nu ett projekt där 200 evighetsträd ska utses. Dessa träd har höga naturvärden, och får stå kvar hela sin livslängd och vårdas lite extra för att kunna vara hem för hotade arter.

För att få in förslag på passande träd utlyste vi förra året en fototävling. Kommuninvånare kunde på så sätt nominera vackra träd, och även få chansen att vinna med sin bild. Tävlingen hade två kategorier: Bästa foto och Vackraste träd.

Bästa foto

Vinnare av kategorin Bästa foto blev Theresa Larsson Greus, Sten Jacobsson och Tätti Norrbrink.

– Theresas foto är på två träd längs en väg ute i Varv är slående vacker. Stens bild på trädet som envist försöker att bli större ute vid Varamon/Bromma är annorlunda men väldigt tilltalande. Tättis bild på den enorma ek i vinterskrud som står vid väg 211 mot Tjällmo är i all enkelhet väldigt vacker, motiverar kommunekolog Staffan Carlsson vinnarbilderna.

Ett kalt träd invid vatten.
Fotograf: Sten Jacobsson
Träd i vinterskrud.
Fotograf: Tätti Norrbrink

Vackraste träd

Vad som är ett vackert träd är förstås upp till betraktaren, men i kategorin Vackraste träd fokuserade vi på att uppmärksamma träd som är vackra ur naturvårdssynpunkt. Det vill säga grova, gamla träd med positiv betydelse för biologisk mångfald. Vinnarna i den här kategorin blev Julia Kagebeck, Maria Karlsson och Sofia Karlsson.

– Julias bild på denna ståtliga ek vid Råssnäsbadet känner säkert många Motalabor igen. I och med att eken skickades in som ett bidrag i tävlingen kommer eken nu att bli ett av de 200 träd som utses till evighetsträd i Motala kommun, säger Staffan Carlsson

Kalt träd i vinterlandskap
Fotograf: Julia Kagebeck

De övriga två träden som syns på vinnarbilderna är en maffig ek i höstskrud, ett hålträd som står på slätten söder om Klockrike, och en stor lönn. Lönnen är en av Östergötlands grövsta lönnar, med en omkrets på runt fem meter. Den står vid Hässleby, Bostället.

Ett stort träd på en slätt.
Fotograf: Maria Karlsson
Ett stort träd invid en röd stuga.
Fotograf: Sofia Karlsson

Vinnarna belönas med, förutom äran, 750 kronor vardera. Grattis!