GIS-gänget stöttar på plats

Publicerad: 24 oktober, 2018 kl 09:15

medarbetare på GIS

Lantmäteriets GIS-grupp består av Carl Bergman, Torbjörn Karlsson, Annelie Sköld och Jessica Pettersson. De har skapat nya kontakter med nya arbetssättet, men vill nå ut till fler verksamheter. Fotograf: Sussie Slotter

Månadens goda exempel oktober 2018

Ändrat arbetssätt ger en ökad förståelse, bättre stöd och effektivare lösningar.
Sedan ett drygt år sitter lantmäteriets GIS-grupp ute på andra arbetsplatser under delar av arbetstiden. De positiva effekterna är tydliga:
– Det blir nära till hjälpen, säger Annelie Sköld.

Lantmäteriets GIS-grupp arbetar med att i digitala system samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data.

För drygt två år sedan tog lantmäterienheten över ansvaret för tekniska förvaltningens GIS. Samtidigt ville gruppen ägna mer tid åt utvecklingsarbete. Lösningen blev att flytta ut till de interna kunderna inom kommunen – helt enkelt finnas där hjälpen behövs.

– Vi förstod inte alltid verksamheterna och de förstod inte möjligheterna med GIS, förklarar tillförordnad lantmäterichef Roland Andersson.

– Vi ställde frågan ”Vad kan vi stötta med?”, säger Jessica Pettersson.

Tekniska kontoret på Delfinvägen, reningsverket, IT-enheten, räddningstjänsten och bildningsförvaltningen är de verksamheter som gruppen börjat med.

Skapar personliga kontakter

– Genom att regelbundet sitta i Karshult och jobba lär jag känna verksamheten bättre. Jag skapar personliga kontakter. De informella vägarna har ett stort värde, säger Torbjörn Karlsson.

Förutom effektivare arbete och ökad kunskap om olika verksamheter och deras behov skapar arbetssättet mervärde:

– Det blir inte ”vi och dem”. Nu kan vi lösa problem gemensamt, säger Annelie Sköld.

– Vi har valt verksamheter utanför kommunhuset eftersom vi inte har någon naturlig, daglig kontakt. Nu är det när vi fått kontakt är det inte samma motstånd att lyfta luren och ringa om de behöver hjälp, säger Jessica Pettersson.

– På vissa ställen faller det sig mer naturligt med ett samarbete. Men nu har vi etablerat kontakten och med tiden kan vi nå fler verksamheter, tillägger Carl Bergman.

Målsättningen är utvidga arbetssättet. De tror att många verksamheter kan vara hjälpta av GIS.

– Det är helt enkelt lättare att förstå information i en geografisk bild än att tolka en Excel-fil.

Sprida kunskap till fler verksamheter

– Vi måste ta ett ovanifrångrepp och sedan låta det rinner ner i organisationen. Vi börjar med information i kommundirektörens ledningsgrupp och vidare ut i förvaltningarna, säger Roland Andersson.

– Till exempel kan socialförvaltningen och bildningsförvaltningen nyttja oss mer. Det kan till exempel handla om undervisningsmaterial, säkra skolvägar, trygga platser eller äldre kartor, säger Annelie Sköld och tillägger:

– Vi kommer gärna till APT och andra möten och berättar mer.


Månadens goda exempel är till för att sprida idéer som har bidragit med smarta lösningar inom Motala kommuns verksamhet. Det kan till exempel handla om effektivare arbetssätt, nya samarbeten och utvecklade tjänster med stöd av ny teknik. Dela med dig av genomförda idéer! De kan komma till användning och inspirera fler.