Fyra snabba frågor om Lalandiaprojektet och ny kommunal simhall

Publicerad: 30 juni, 2020 kl 10:56

Det danska företaget Lalandia A/S vill etablera sig i Varamon och nuvarande Folkets parkområdet. I anslutning till badanläggningen planeras även för en ny kommunal simhall.

För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och vinner laga kraft. Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark.

I de aktuella detaljplanerna ska förutsättningarna för etableringen av Lalandia klargöras. Arbetet med detaljplanerna pågick under hela 2018 och den 10 december 2018 antogs dem i kommunfullmäktige. Samtliga detaljplaner är överklagade hos Mark- och miljödomstolen.

Hur jobbar kommunen med projektet under överklagandeprocessen?

Vi passade på att ställa några frågor till projektledaren för Lalandiaprojektet Dennis Åman,  projektledare för simhallsprojektet Pontus Kristensson och verksamhetschef för strategisk samhällsplanering Hanna Hammarlund.

Hanna Hammarlund – Hur är nuläget inom Lalandiaprojektet?

– Vi väntar fortfarande på att överklagandeprocessen ska bli färdig. Det har blivit en lång och utdragen process men den är en del av lagstiftningen. Vi måste förhålla oss till den och jobba på med det vi kan under tiden, säger verksamhetschef för strategisk samhällsplanering Hanna Hammarlund.

– Vi arbetar med sådant vi vet att vi kommer att behöva ha förberett längre fram i processen och som ändå måste göras i området. Samtidigt är vi noga med att inte göra insatser för tidigt. Det är en balansgång att arbeta smart och i rätt takt under en sådan väntan som vi befinner oss i, säger Hanna Hammarlund.

Dennis Åman – Du är projektledare för Lalandiaprojektet. Vad består dina arbetsuppgifter av just nu?

– Precis som Hanna säger arbetar vi med mycket förberedelser. Vi har ett jättebra samarbete med Lalandia och jobbar tillsammans för att få väl genomtänkta planer för både Lalandias etablering  och simhallen. Det behövs till exempel underlag för olika typer av undersökningar och tillstånd som vi vet kommer att behövas längre fram. Vi vill vara förberedda när vi väl kan fortsätta till nästa steg i processen och det gäller att vi jobbar på hela tiden och tänker framåt, säger Dennis Åman.

– Lalandiaprojektet är tätt sammankopplat med projektet för en ny simhall i Motala. Det är ett mycket stort och utmanande projekt som kräver mycket arbete, samverkan och planering. Här arbetar jag tätt ihop med den projektledaren för att vi ska få ut mesta möjliga samverkanseffekter, säger Dennis Åman.

Pontus Kristensson – Det är många medborgare som väntar på den nya simhallen – Hur är läget i projektet och hur hänger det ihop med Lalandia?

– Den nya simhallen är tänkt att ligga i Varamon i anslutning till Lalandia med gemensam entré. Vi har ett samverkansavtal med Lalandia och planerar tillsammans för att det ska bli en integrerad anläggning där besökaren både kan vistas i den kommunala simhallen men även besöka äventyrsbadet, säger projektledare Pontus Kristensson.

– Det är samtidigt viktigt att den kommunala simhallen blir fristående i den meningen att den ska kunna fungera som en egen anläggning. En kommunal simhall är väldigt viktig för en kommun och byggs med ungefär 50 års intervall. Ingen av oss har varit med i den här typen av projekt förut och vi arbetar därför mycket med att dra nytta av andra kommuner och aktörers erfarenheter av att bygga kommunala simhallar, säger Pontus Kristensson.

– Precis som i Lalandiaprojektet handlar mycket av vårt arbete nu om att undersöka och förbereda för att sedan kunna genomföra ett väl genomtänkt projekt när startskottet väl går, säger Pontus.

Hur får kan den som är intresserad få mer information om projekten?

– Vi publicerar nyheter på kommunens webbplats vartefter projekten löper på. Då projektet för simhallen samarbetar med Lalandiaprojektet går det även att hitta en del information på projektwebben motala.se/lalandia. Den som vill veta mera är självklart även välkommen att kontakta oss, säger Hanna Hammarlund.


Texten Resultatmål 3: Motala växer, mot grön bakgrund, samt en ikon med ett hus.
Nyheten är kopplad till resultatmål 3 – Motala växer. Fler kommuninvånare skapar mer skatteintäkter, starkare tillväxt, fler arbetstillfällen, bredare mångfald och en rikare stad och landsbygd.