Full fart med detaljplaner för Lalandias etablering

Publicerad: 2 december, 2017 kl 12:00

Projektmöte om detaljplaner möjliggör etablering av ett Lalandia.

Den 15 november träffades projektgruppen som arbetar med processer för framtagande av detaljplaner som ska möjliggöra etableringen av ett Lalandia i Varamobaden. 

Planarkitekterna Emma Seidegren och Hedvig Edholm gick igenom aktuell status vad gäller detaljplanerna. Huvudfokus för dagen var att presentera nyinkomna skisser från Lalandia av samtliga områden som nu ska bearbetas inför samråd av detaljplanerna.

Kunskap inom flera olika områden
I projektgruppen ingår medarbetare med specialistkunskaper från olika verksamheter. Syftet med projektgruppen är att diskutera och bidra med den viktiga kompetens som finns i kommunen för att pröva markens byggbarhet inför etableringen. Under dagen diskuterades frågor som exempelvis berör strandskydd, gestaltning, parkering, skyddade träd, dagvattenhantering och brandskydd.

Närmast väntar återkoppling av projektgruppens samlade bedömningar. Sammanställningen ska sedan vara ett underlag vid ett kommande arbetsmöte med Lalandia och bolagets inhyrda arkitekter.

Underlaget från dagens projektmöte utgör en stor grund för det vi sedan presenterar för Lalandia. Det är ett viktigt steg i processen för detaljplanerna och därför känns det här väldigt spännande. Vi kommer ett steg längre, Emma Seidegren, planarkitekt på samhällsbyggnadsenheten.