Framtidsfröns Motalaflytt glädjer såväl kommun som näringsliv

Publicerad: 8 januari, 2019 kl 16:04

Framtidsfröns Anette Tilly, operativ verksamhetschef, och Daniel Johansson, verksamhetsledare Öst, välkomnas av Motala kommuns Jan Holmberg, utvecklingschef, Per-Arne Sterner, bildningschef samt Anders Bengtson, utvecklingsstrateg.

Framtidsfröns huvudkontor har flyttat till tingshuset i Motala. Den öppna, stolta och nyskapande  kommunen är glad över att grundskolans elever och lärare på nära håll kommer att få hjälp och inspiration i det entreprenöriella skapandet.

Den ideella organisationen Framtidsfrön erbjuder lektioner och läromedel i entreprenörskap och arbetsmarknadskunskap för elever och lärare på grundskolan. Framtidsfrön håller även en dialog med gymnasier och då framförallt i arbetet med Ung Företagsamhet, sk UF-företag. På sin hemsida skriver de om vikten av att skola och samhälle möts. Att mötet kan ske via ämnesövergripande projekt som inte stannar i klassrummet.

”Ta-sig-för-samhet”

Framtidsfrön vill ge dagens elever en chans att utveckla sin ”ta-sig-för-samhet”, vilket eleverna har nytta av både i skolan och i framtiden.

– Vi ska stötta skolorna i svårigheten att få till skarpa samarbeten med företagen. Vi har i en undersökning fått svar på att det finns företag i kommunen som har intresse av samarbete med skolan. Att göra något ”på riktigt” ger eleverna motivation och drivkraft, menar Anette Tilly, operativ verksamhetschef på Framtidsfrön.

Nyligen vann Framtidsfrön två upphandlingar hos Skolverket att som enda aktör föra ut entreprenörskapet i skolan i hela landet.

– Det kommer att hända mycket under våren i kommunikationen mellan oss och grundskolan. Digitaliseringen ger så många möjligheter, säger Anette Tilly.

Bra för näringslivet

Under tisdagsförmiddagen blev hon och kollegan Daniel Johansson, verksamhetsledare Öst, välkomnade av representanter från Motala kommun.

– Det är mycket bra för Motala kommuns näringsliv att ni har flyttat hit, sa Anders Bengtson, utvecklingsstrateg på Motala kommun, och passade på att bjuda in Framtidsfrön till flera kontaktytor inom kommunens näringsliv, som exempelvis till entreprenörsskapsgruppen och Tillväxt Motalas drop-in frukostar.