Framgångsrik metod för sanering av mark

Publicerad: 17 april, 2019 kl 11:07

En kvinna som sitter på ett stenblock utomhus.

Åsa Rahm har varit projektledare för Insure i Motala kommun. Här vid pilotområdet vid Södra stranden. Fotograf: Jessica Henulin

Förorenad mark som är svår eller omöjlig att schakta bort skulle kunna saneras med hjälp av de bakterier som finns naturligt i marken. Det visar ett pilotprojekt som genomförts på Södra stranden.

I projektet Insure, som Motala kommun deltar i tillsammans med flera andra aktörer runt Östersjön, har man undersökt olika sätt att minska utsläppen av föroreningar. På ett pilotområde i Motala har miljö- och hälsoskyddsenheten provat en alternativ metod för att bryta ner en gammal oljeförorening.

Under gränsvärdet

Genom att ge de bakterier som naturligt finns i marken de allra bästa förutsättningar har man undersökt om det räcker för att bakterierna ska kunna ta hand om föroreningen. Det handlar mer konkret om att tillföra näring, syre och värme.

Provresultaten visar att pilotprojektet har varit framgångsrikt. På sju av nio provtagningspunkter ligger nu de skadliga ämnena under gränsvärdet. Bakterierna har brutit ned oljan till mindre beståndsdelar som inte är farliga för människa eller miljö.

Tidskrävande

Området där metoden har provats är sex gånger sex meter, och alltså väldigt begränsat i storlek. Men resultatet indikerar att den skulle kunna användas för att sanera förorenad mark även på större områden, där det är olämpligt eller omöjligt att gräva bort den förorenade jorden.

Att använda sig av sanering på plats tar dock generellt sett längre tid, och det kräver en viss framförhållning om man exempelvis har tänkt bygga bostäder på ett förorenat område. Pilotprojektet på Södra stranden har pågått i ett år.