Fortsatt utbyggnad av fiber på landsbygden

Publicerad: 19 juni, 2019 kl 16:11

man gräver ner fibernät i marken

Nu fortsätter utbyggnaden av fibernätet på landsbygden i Motala kommun. Fotograf: Mostphotos

Motala kommun gör en ny uppgörelse kring utbyggnaden av fibernätet i kommunen. Genom samverkan med företaget Borenet ska arbetet med bredband på landsbygden fortsätta.

2017 antog kommunfullmäktige ett IT-infrastrukturprogram för perioden 2017-2020. I programmet anges ambitionen för utbyggnad av bredband via fiber i Motala kommun.

Det tecknades ett samverkansavtal med IP-Only, som skulle fokusera på en utbyggnad av fiber främst i den norra kommundelen. Processen kom inte igång som tänkt, vilket gjorde att kommunstyrelsen i oktober 2018 sa upp avtalet med företaget.

Under våren 2019 har diskussioner förts om hur kommunen ska gå vidare i frågan. En kartläggning har genomförts: Vilka adresser återstår? Vilka blir kostnaderna för att nå dessa? Vilken kommersiell aktör är villig att bygga?

Här finns två möjliga vägar:

  • I samverkan med avtalspart bekostar, bygger och ansvarar kommunen för ett nät till berörda hushåll.
  • Extern aktör fortsätter utbyggnaden utan kommunala investeringar, men i samverkan med kommunen och med stöd av utbyggnadslagen.

Överenskommelse med Borenet

De kommande åren krävs investeringar i kommunens kärnverksamheter och därför har kommunen valt att gå vidare med en extern aktör. Kommunstyrelsen har beslutat att det ska utarbetas en överenskommelse mellan parterna.

Genom samverkan med företaget kan en strukturerad plan skapas, men med mindre kommunala insatser. Borenet har också utarbetat ett förslag till erbjudande om fiber till kommunens hushåll.