Fortsatt byte av vattenledningar på Varamovägen

Publicerad: 16 augusti, 2019 kl 12:52

Arbetet med att renovera kommunens vatten- och avloppsledningar på Varamovägen har haft en paus över sommaren, men fortsätter nu fram till nästa sommar. Vägen kommer tidvis att vara avstängd just där arbetet pågår, så åk gärna en annan väg om du kan.

Ledningar på sträckan mellan Myrstacksvägen och vidare till parkeringen vid Folkets park ska bytas. Anledningen är att de vatten- och avloppsledningar som ligger i Varamovägen är i dåligt skick och måste därför renoveras.

Begränsad framkomlighet för trafiken

Ledningarna ligger djupt i gatan och vi kommer att behöva gräva upp hela gatans bredd för att komma åt dem. Det finns då ingen möjlighet för biltrafik att ta sig förbi just där det är grävt.

Vattenavstängningar

Under arbetets gång kommer vattenleveransen att kunna påverkas. De fastigheter som berörs ges löpande information kring detta.