Fortsatt besöksförbud på Motala kommuns äldreboenden

Publicerad: 28 augusti, 2020 kl 13:09

händerna på en äldre person som håller i en rollator.

Pandemin är inte över och insatser för att minska smittspridningen är viktiga.
Det innebär att besöksförbudet på Motala kommuns äldreboenden fortfarande gäller.

Nyligen beslutade regeringen att förlänga det tillfälliga besöksförbudet på landets äldreboenden till den 30 september.

Samtidigt fick Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera om besöksförbudet ska fortsätta att gälla efter det datumet.

Om myndigheterna bedömer att besöksförbudet bör upphöra kommer de att redovisa vilka regelverk som kan ersätta förbudet. Analysen och medföljande rekommendationer ska presenteras i mitten av september.

I Motala kommun har planering påbörjats så att eventuella framtida besök ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt. I planeringen kommer stor hänsyn att tas till de rekommendationer som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten presenterar.

När myndigheterna fattat beslut kommer Motala kommun att uppdatera informationen. Det sker troligen i slutet av september.