Förskolornas utemiljö ska utvecklas

Publicerad: 11 juni, 2019 kl 16:32

en man och två kvinnor

Nicola Catellani, nätverkskoordinator för Sern, verksamhetschef Yvonne Larsen och utvecklingsstrateg Marie Stråhlin.

Under en konferens i Motala diskuteras just nu hur utomhusmiljön på förskolorna kan utvecklas. Mötet är en del av ett treårigt EU-projekt.
– Vi ska arbeta fram en modell för en bra pedagogisk utemiljö. Den kan vi sedan sprida till andra kommuner, säger Yvonne Larsen, verksamhetschef för förskolan i Motala kommun.

grupp med människor i sammanträdesrum
Ett 40-tal deltagare medverkar vid konferensen i Motala.

Sedan i september 2018 pågår ett EU-projekt med syfte att utveckla utomhusmiljön på de kommunala förskolorna. Motala kommun har tagit initiativ till projektet och beviljades tre miljoner kronor via Erasmus+.

– Det här projektet ska resultera i att vi kan utveckla miljön så att vi får pedagogiska rum även utomhus, säger Yvonne Larsen.

Konceptet kan användas vid nybyggnationer, men också för att rusta upp befintliga gårdar.

Europeisk samverkan

Motala kommun samarbetar med sex andra aktörer: Linköpings universitet, forskningscentret Cardet på Cypern, svensk-italienska nätverket Sern, två italienska och en lettisk kommun.

En konferens arrangerades i Italien i mars. Just nu pågår den andra i Motala och ett 40-tal deltagare medverkar.

– Under mötet i mars fokuserade vi mycket på vad som görs på förskolornas gårdar idag. Under den här konferensen ska vi blicka framåt. Vad kan vi göra med gårdarna? Hur kan de utvecklas? säger Marie Stråhlin, utvecklingsstrateg inom förskolan i Motala.

­– Det är exempelvis viktigt att skapa pedagogiska lärmiljöer både utomhus och inomhus när nya förskolor byggs. Att skapa pedagogiska gårdar ställer också högre krav på pedagogerna. Ett av projektmålen är att öka deras kunnande, säger Yvonne Larsen.

Likvärdig förskola

De betonar att utemiljön ska fungera som en extra pedagog, den ska inbjuda till pedagogisk aktivitet. Det är också viktigt att alla förskolor kan utveckla liknande utomhuspedagogik, trots olika förutsättningar.

– Det borgar för en likvärdig förskola, säger Yonne Larsen.

Under konferensen hålls föreläsningar, studiebesök genomförs och deltagarna arbetar i grupp kring olika frågeställningar. Utmaningen är de deltagande ländernas olika förutsättningar.

– Projektet som Motala kommuns förskolor leder är en fantastisk möjlighet att utveckla en process för samarbete. Det kan utveckla innovativa modeller för utomhusmiljön på framtidens förskolor, säger Nicola Catellani, nätverkskoordinator för Sern.