Förskolans mässa utmärkt forum för kollegiala lärandet

Publicerad: 26 februari, 2019 kl 15:45

stor grupp i konferenslokal

Här är gänget som tog initiativ till en egen mässa. Förskolans ledningsgrupp beslutade att genomföra en mässa för pedagoger. I mars 2018 var det dags för premiärmässan och i år återkommer den. Fotograf: Sussie Slotter

Månadens goda exempel februari 2019

Förra året var det premiär för en mässa riktad till pedagogerna inom Motala kommuns förskolor. Mässan blev en succé och återkommer i år.
– Det är en mässa för pedagoger, av pedagoger. Vi vill lyfta det kollegiala lärandet och att visa på all den fantastiska kompetens som finns i verksamheten, säger verksamhetschef Yvonne Larsen.

grupp på mässa
Förra årets mässa var välbesökt och uppskattad av pedagogerna i förskolan. Fotograf: Anita Nilsson

När förskolan i Motala var iväg på en nationell utbildningsmässa 2017 väcktes en tanke: Det här kan vi göra själva – och bättre.

Tillbaka i Motala satte förskolans ledningsgrupp igång planeringsarbetet. Det ledde fram till en heldagsmässa där halva personalgruppen går på mässan på förmiddagen, resterande del på eftermiddagen. Utställarna kommer från den egna verksamheten.

– Vi har mycket att vara stolta över och det ska vi visa upp för varandra, säger verksamhetschef Yvonne Larsen.

Gensvaret på första mässan blev stort och bjöd på 21 utställare, 14 workshoppar och tio föreläsare. Mässbesökarna fick lära mer om allt från mångkulturellt arbete, utomhuspedagogik, El Sistema, digitalisering och normmedvetenhet.

Gemenskap och uppskattning

Utvärderingen visade att mässan var mycket uppskattad och det borgar för en fortsättning.

– Mässan ger en känsla av kollegialitet och gemenskap. Det är uppskattat av våra medarbetare, säger förskolechef Anna Karmskog.

– Här kan vi ta tillvara varje personals kompetens, styrkor och förmågor, säger förskolechef Carina Berger Svensson.

Nyttan med mässan är förstås att goda exempel och idéer sprids. Förskolecheferna menar att även andra verksamheter kan inspireras och genomföra egna mässor.

– Inom vården, exempelvis. Hur jobbar Solbacken kontra Björkbladet? Vad kan olika hemtjänstgrupper lära av varandra? ger Carina Berger Svensson som exempel.

– Det borde egentligen alla verksamheter kunna genomföra, menar förskolechef Carina Ekholm.

– Vi måste vara nyfikna på och stärka varandra i vårt arbete, säger Anna Karmskog.

Ekonomisk vinst

Förutom att sprida kunskap och stärka gemenskapen finns en ekonomisk aspekt på mässan. Kompetensutveckling på hemmaplan blir billigare än externa konferenser.

– Vi fortbildar varandra, helt enkelt, säger Carina Ekholm.

Den 20 mars är det dags för Förskolans Utbildningsmässa 2019. En hel dag fylld av kunskapsspridning och inspiration väntar.


Månadens goda exempel är till för att sprida idéer som har bidragit med smarta lösningar inom Motala kommuns verksamhet. Det kan till exempel handla om effektivare arbetssätt, nya samarbeten och utvecklade tjänster med stöd av ny teknik. Dela med dig av genomförda idéer! De kan komma till användning och inspirera fler.