Försäljning av industribyggnader utreds

Publicerad: 15 mars, 2019 kl 09:52

Gammal industribyggnad vid kanalen

Lokverkstaden och plåtverkstaden i Gamla Motala Verkstad ska säljas efter ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Försäljningsprocessen ska utredas och i dagsläget är det för tidigt att säga när en försäljning kan bli verklighet.

Motala kommuns gemensamma ledningsförvaltning, GLF, har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att sälja fastigheterna lokverkstaden och plåtverkstaden i Gamla Motala Verkstad.

Vad en försäljning ska innefatta, vilka ytor och förutsättningar som ska gälla, är idag inte bestämt. Den typen av frågor ska utredas inom uppdraget som GLF har.

Målet är nu att hitta en eller flera köpare för dessa objekt. Redan idag finns det minst en intressent.

Förutsättningar ses över

Några förutsättningar som behöver ses över:

  • Vad kommunen förväntas göra med området före en försäljning
  • Vad en köpare behöver ha för åtagande
  • Vilken inriktning köparen har tänkt sig i området

Hur påverkar en försäljning de externa hyresgäster som finns i området idag? Det är också en fråga som måste diskuteras inför försäljningen.

I uppdraget finns ingen tidsram angiven. När en försäljning kan bli aktuell är därför för tidigt att säga eftersom det finns många aspekter att ta hänsyn till.