Förlängt samråd för planförslag över Bromma, Kärsby och Djurkälla

Publicerad: 25 mars, 2020 kl 16:01

Det blir förlängt samråd för förslag till detaljplaneprogram för Bromma, Kärsby och Djurkälla. Synpunkter kan lämnas till den 31 augusti.

Kommunstyrelsen har beslutat att förlänga samrådstiden för planförslag över Bromma, Kärsby och Djurkälla. Beslutet är kopplat till den rådande situationen med smittspridning av coronaviruset.

Nu är det möjligt att lämna in synpunkter till den 31 augusti.

Eventuella synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggenheten, 591 86 Motala eller samhallsbyggnad@motala.se.

Syftet med detaljplaneprogrammet är en tätortsutveckling av Motala stad, att utgöra underlag för kommande detaljplaner och att ange utgångspunkter för områdets innehåll och övergripande struktur.

Samrådshandling, miljökonsekvensbeskrivning och utredningar finns i kommunhusets foajé och på kommunens hemsida.

Frågor besvaras av:

Planarkitekt Marie Nyström, marie.nystrom@motala.se, 0141-22 26 64.

Mark- och exploateringsingenjör Christine Stafström, christine.stafstrom@motala.se, 0141-22 51 97.