Företagare erbjuds utbildningar under hösten

Publicerad: 5 september, 2019 kl 16:26

två män står intill ett trappräcke i trä

Motala kommuns utvecklingschef Jan Holmberg och utvecklingsstrateg Anders Bengtson hälsar företagarna välkomna till höstens utbildningar. Fotograf: Sussie Slotter

Under hösten satsar Motala kommun på korta utbildningar för företagare. De olika föreläsningarna tar upp allt från bygglovsprocess till räddningstjänsten och alkoholhandläggning. Utbildningarna hålls i anslutning till Tillväxt Motalas drop in-frukostar på torsdagar.

Motala kommuns arbete för ett ännu bättre företagsklimat går vidare. Som ett led i det arrangeras under hösten 2019 en rad korta utbildningar. Syftet är att ge Motalas företagare ökad kunskap om hur kommunen arbetar främst med frågor kopplat till vår myndighetsutövning.

– Vi vill erbjuda korta utbildningar som ställer svar på företagens vanligaste frågor om kommunens tjänster och myndighetsutövning, säger utvecklingschef Jan Holmberg.

En del i utbildningarna är att informera hur företagaren själv kan leta information och grundläggande uppgifter kring hur kommunen arbetar.

Formatet anpassas till Tillväxt Motalas drop in-frukostar på torsdagar vid Coffice. Frukosten börjar kloclan 7.30. Utbildningen startar 8.00 och pågår i 30 minuter.  Efter det har företagare möjlighet att ställa frågor fram till klockan 9.00. Ingen anmälan behövs.

Utbildningarna genomförs varje år under hösten. Innehållet i utbildningarna utgår från mall för miniutbildningar.

– Upplägget med miniutbildningar i samband med Tillväxt Motalas drop in-frukostar blir attraktivt. Vi har valt att komprimera och få ner antalet utbildningstillfällen första hösten till nio olika, säger Jan Holmberg.

Utbildningar hösten 2019

Torsdag 12 september: Planprocessen

Här förklarar vi hela planprocessen, reder ut begrepp som detaljplaner och översiktsplaner. Vi förklarar vad som måste ingå i en detaljplaneprocess samt vilka tidsramar man har att förhålla sig till.

Torsdag  26 september: Bygglov/ Vatten och avlopp

Vi fokuserar på de mest förekommande frågorna inom temat och var man kan hitta svaren på dessa.

Torsdag  3 oktober: Markupplåtelse

Torsdag  10 oktober: Miljö, hälsoskydd och livsmedel

Torsdag  24 oktober: Räddningstjänsten

Brandskydd, utrymningsvägar, brandfarliga ämnen med mera.

Torsdag 14 november: Vård och omsorg 

I detta avsnitt behandlar vi bland annat kommunens förhållande till privata utförare.

Torsdag 28 november: Alkoholhandläggning     

Torsdag 12 december: Upphandling

Välkommen!