Förenkling av samtyckesprövning för bland annat försäljning

Publicerad: 22 december, 2017 kl 10:51

När en ställföreträdare säljer en fastighet eller bostadsrätt för sin huvudmans räkning ska ställföreträdaren ansöka om nämndens samtycke till försäljningen. Försäljningen blir inte giltig förrän nämnden har lämnat samtycke till den.

Från årsskiftet 2017/2018 förenklas rutinen för ansökan om samtycke på så sätt att det bara krävs ett värderingsintyg från mäklare eller värderingsman. Innan årsskiftet krävdes två intyg.

En handläggare på överförmyndarkansliet kan fortfarande begära ett andra värderingsintyg om hon/han tycker att det är nödvändigt. Huvudregeln är att ni bara ska skicka med ett intyg när ni ansöker om nämndens samtycke. Om försäljningen skett genom öppen budgivning kan ni fortfarande lämna in ett budgivningsprotokoll istället för ett värderingsintyg.

I vilka fall berörs jag som ställföreträdare av detta?

När du för huvudmannens räkning

  • säljer, köper, byter eller ger bort, låter inteckna m.m. huvudmannens fasta egendom eller bostadsrätt
  • säljer, köper, byter eller ger bort, låter inteckna m.m. ett dödsbos fasta egendom eller bostadsrätt, där huvudmannen är delägare i dödsboet
  • deltar i ett arvskifte som innehåller ett skifte av fast egendom eller bostadsrätt