Föreningar kan söka pengar för ungdomssatsningar

Publicerad: 18 februari, 2020 kl 11:33

ung man med cykelhjälm cyklar i skogsmiljö

Nu kan kultur- och idrottsföreningar och andra aktörer söka pengar till aktiviteter för ungdomar. Bildningsnämnden avsätter 600 000 kronor under 2020.
– Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla unga i Motala, säger bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M).

Bildningsnämnden gav förra året verksamhet fritid i uppdrag att undersöka behovet av fritidsaktiviteter för unga i gymnasieåldern. Att hitta kopplingar till föreningslivet var också en del.

Kommunens niondeklassare och gymnasieelever fick svara på en enkät om fritidsvanor, framtida önskningar och eventuella hinder. Enkätsvaren utgjorde sedan underlag för det fortsatta analysarbetet.

Bland annat visar svaren att det finns en önskan om mindre uppstyrda aktiviteter och en samlingsplats för alla i gymnasieåldern.

600 000 kronor avsatta

Vid det senaste sammanträdet beslutade bildningsnämnden att avsätta pengar till satsningen.

– Vi har valt att ge 600 000 kronor under 2020. Föreningar med goda idéer kan söka pengar till satsningar riktade mot unga. Så har din förening ett bra upplägg – kontakta Motala kommuns kultur- och fritidsverksamhet, säger bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M).

Extra intressanta är aktörer som kan erbjuda öppnare aktivitetsformer än föreningslivets traditionella. Liksom verksamheter som vill skapa en central samlingsplats för ungdomar.


Texten Resultatmål 11: Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, mot röd bakgrund, samt en ikon med teatermasker.
Nyheten är kopplad till resultatmål 11 – Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en viktig aspekt för folkhälsan och bidrar till mer välmående invånare. Vi ska vårda och uppmuntra det viktiga arbete som bedrivs av föreningar runt om i kommunen.