Föreläsning/kurs kring bemötande vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Publicerad: 12 december, 2017 kl 14:02

Det här är en kvällsföreläsning/-kurs om hur du som ställföreträdare kan bemöta och arbeta med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och dess anhöriga. Kvällens innehåll syftar till att ge verktyg vid bemötande och en förståelse kring vilka utmaningar som finns kring att leva med NPF. Dessa funktionsnedsättningar märks oftast inte utanpå. Funktionsnivån kan vara extremt ojämn vilket gör det extra svårt att förstå. Under kvällen kommer det även att handla om hur du i din roll kan bemöta anhöriga och få en inblick i hur livet som anhörig kan se ut.

Jenny Kindgren är föreläsare/kursledare och har under flera år arbetat som kursledare inom området. Hon arbetar som anhörigkonsulent med ansvar för NPF i Motala kommun. Hon är beteendevetare och har studerat handikappvetenskap med inriktning på NPF. Jenny är även själv anhörig och har ett barn med NPF.

Datum:  Torsdag 25 januari 2018
Tid:  17:30 – 20:30
Plats: Carlsunds Utbildningscentrum, Medevivägen 57,  Motala

Anmälan krävs och görs senast torsdag 11 januari 2018 via länken:

http://simplesignup.se/event/124198-neuropsykiatriska-funktionshinder-samt-bemoetande

Anmälan är bindande.

Välkommen!