Förändrade avfallsavgifter på våra återvinningscentraler

Publicerad: 11 februari, 2020 kl 08:08

Ändrade öppettider på våra återvinningscentraler gäller under Valborgsmässoafton och första maj.

Det har varit många turer kring avfallsavgifterna sedan Tuddarps återvinningscentral öppnade. Ett kommunfullmäktigebeslut om avgifterna väntas i kväll nå sin upplösning.

Rådande förslag innebär att företagare i fortsättningen betalar 250 kronor exklusive moms per besök, oavsett antal besök, vid lämning av avfall till våra återvinningscentraler och att varje privathushåll har sexton fria besök per år och betalar därefter 250 kronor inklusive moms per besök. Det här förslaget ligger på kommunfullmäktiges ärendelista denna måndagkväll.

Bakgrunden till att taxan ändras är att man under 2019 för första gången haft möjlighet att föra statistik över antalet företagsbesök på Tuddarp.

– Den nya statistiken visar att vi tidigare har kalkylerat fel när vi satte företagstaxan till 4000 kr/år, då vi ser att den inte täcker kostnaden för det antal besök som företagen gör. Här lutar vi oss mot den lagstiftning som finns på området och som innebär att företagen ska stå för kostnader kopplade till sin egen avfallshantering. Som det är nu har avfallstaxan som betalas av privatpersoner fått täcka upp för delar av företagens kostnader. Det vill vi rätta till nu när vi med den nya statistiken fått en klarare bild, säger Hanna Almérus (M) ordförande i vatten- och avfallsnämnden.

Alternativ för verksamhetsavfall

Återvinningscentralerna är enligt lag i första hand till för kommunens privatpersoner. Det finns flera olika alternativ för de företag som hanterar mycket avfall och vill hålla nere sina kostnader. Man kan till exempel planera sina körningar så att man tar med så mycket som möjligt vid varje besök. Vissa produkter omfattas av ett producentansvar och man kan då lämna förbrukade produkter till leverantören. De företag som har mycket avfall kan också hyra en container eller storsäck av privata aktörer.

– Ett bra alternativ för företagare är att väga in sitt material över våg på Tuddarps avfallsanläggning för att kunna betala separat per avfallsslag. Detta är i de flesta fall både en billigare och smidigare lösning än att åka till återvinningscentralen. Som exempel kan man väga in ca 1,1 ton trä för 250 kronor, som ett besök på återvinningscentralen kostar, berättar Roger Ek, avfallschef.

Statistiken visar att snittbesöken för privathushåll är sex besök per år i både Motala och Sverige varför 16 kostnadsfria besök bör vara mer än tillräckligt för de allra flesta privathushåll. Kommunen erbjuder privathushåll att hämta deras trädgårdsavfall och även grovavfall. Hämtningen medför en kostnad beroende på avfallets omfång och vikt.


FAQ, Frågor och svar

Varför görs förändringen?
Bakgrunden till att taxan ändras är att man under 2019 för första gången haft möjlighet att föra statistik över antalet företagsbesök på Tuddarp. Vi ser att den tidigare avgiften inte har täckt kostnaden. Lagstiftningen säger att företagen ska stå för kostnader kopplade till sin egen avfallshantering. Som det är nu har avfallstaxan som betalas av privatpersoner fått täcka upp för delar av företagens kostnader. Det vill vi rätta till nu när vi med den nya statistiken fått en klarare bild.

När börjar de nya taxorna gälla?
Det slutliga beslutet fattas i kommunfullmäktige i Motala den 10 februari och kommunfullmäktige i Vadstena den 26 februari. Den nya avgiften börjar gälla tidigast två månader efter kommunfullmäktiges beslut.

Vad blir den nya avfallsavgiften för mig som företagare?
Avgiften för företagsbesök på återvinningscentralerna i Motala, Borensberg och Vadstena kommer att vara 250 kronor exklusive moms per besök och det tidigare avgiftstaket försvinner. En begränsning om sexton kostnadsfria besök per privathushåll per år införs på kommunens tre återvinningscentraler. Efter sexton besök är kostnaden 250 kronor inklusive moms per besök.

Vad är skillnaden jämfört med tidigare för mig som företagare?
Skillnaden för företagare innebär att det tidigare taket på 4000 kronor, för den som har företagskort, tas bort. Företagare ska i fortsättningen betala 250 kronor exklusive moms per besök oavsett antal besök.

Kan jag fortfarande använda mitt företagskort?
Ja, du kommer kunna använda ditt företagskort på samma sätt som tidigare.

Vad kostar företagskortet?
Det kostar 500 kronor.

Finns det något jag som företagare kan göra för att minska mina kostnader utifrån mina besök?
Det finns flera olika alternativ för de företag som hanterar mycket avfall och vill hålla nere sina kostnader. Man kan till exempel planera sina körningar så att man tar med så mycket som möjligt vid varje besök. Vissa produkter omfattas av ett producentansvar och man kan då lämna förbrukade produkter till leverantören. De företag som har mycket avfall kan också hyra en container eller storsäck av privata aktörer.

Företagare som vill göra sig av med sitt avfall är välkomna att väga in sitt material över vågen på Tuddarps avfallsanläggning för att kunna betala separat per avfallsslag. Som exempel kan man väga in ca 1,1 ton trä för 250 kronor, som ett besök på återvinningscentralen kostar.

Vad är skillnaden jämfört med tidigare för mig som har privathushåll?
Skillnaden för privathushåll är att man efter sexton besök måste betala en summa på 250 kronor inklusive moms per besök jämfört med att besöken tidigare har varit helt kostnadsfria, oavsett antal besök.

Vad blir den nya avfallsavgiften för mig som har privathushåll?
En begränsning om sexton kostnadsfria besök per privathushåll per år införs på kommunens tre återvinningscentraler. Efter sexton besök är kostnaden 250 kronor inklusive moms per besök. Snittbesöken för privathushåll är sex besök per år i både Motala och Sverige varför 16 kostnadsfria besök bör vara mer än tillräckligt för de allra flesta privathushåll.

Jag har väldigt mycket trädgårdsavfall. Kan kommunen hämta det vid min bostad?
Bor du i en större tätort kan du som har privathushåll få ditt trädgårdsavfall hämtat. Som trädgårdsavfall räknas löv, gräs, ris och grenar som är mindre än två centimeter i diameter.

Du får då en trädgårdstunna på 190 liter som töms varannan vecka från april till november. Det kostar 750 kronor per säsong. Ytterligare ett kärl kostar 250 kr extra. Du kontaktar kundcenter för att beställa denna tjänst, 0141-22 51 51, kundcenter@motala.se

Tjänsten är tillgänglig i Motala, Vadstena, Borensberg, Fornåsa, Österstad, Nykyrka, Klockrike och Fågelsta. Se dina tömningsdagar genom att logga in på Mina sidor, på hemsidan eller i appen.

Kan jag få hjälp av kommunen med mitt grovavfall?
Du kan beställa hämtning av grovavfall från 350 kronor per gång och max två kubik enligt schema. Om mer än två kubik ska hämtas är kostnaden 150 kr extra per kubik. Om du önskar hämtning en annan vecka än de schemalagda veckorna är kostnaden för de två första kubiken 1150 kronor plus 150 kronor för varje tillkommande kubik. Här kan du läsa vår avfallstaxa.

Exempel på grovavfall är trädgårdsavfall, metallskrot och möbler. Kommunen hämtar allt grovavfall som kan greppas med en klo, förutom farligt avfall. Ingår säckar i det grovavfall som ska hämtas, ska de vara uppmärkta. Här kan du se när vi hämtar grovavfall i ditt område. 

Vart ska jag vända mig med mina frågor?
Frågor om administration, exempelvis fakturering kring företagsavgifterna på Tuddarp, besvaras av tekniska serviceförvaltningen Kundcenter, 0141-22 51 51, kundcenter@motala.se

Frågor kring själva beslutet kan man lämna i vårt synpunktshanteringssystem, och där slussas frågan vidare till rätt politiker.


Texten Resultatmål 1: God ekonomisk hushållning, mot blå bakgrund, samt en ikon med mynt.
Nyheten är kopplad till resultatmål 1 – God ekonomisk hushållning. Det innebär att vi genom en ansvarsfull hantering av kommunens ekonomi skapar förutsättningar för att bedriva vår verksamhet. Vi undviker kapitalförstöring och arbetar effektivt för att frigöra resurser till utveckling.