Fler räddningsvägar i Varamon

Publicerad: 19 juli, 2019 kl 13:49

Räddningsfordon på Mångatan i Varamon som är räddningsväg

Räddningsväg på Månvägen i Varamon

Vid en genomgång av trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder i Varamon har det framkommit önskemål från ”blåljusmyndigheterna” om att få fler räddningsvägar i området. Från och med 3 juli innebär en ändring av de lokala trafikföreskrifterna att ett antal vägar i Varamoområdet blir räddningsvägar, och därmed råder också förbud att stanna och parkera på vägarna.

– För att underlätta ”blåljusmyndigheternas” arbete och minimera insatstiden så behöver deras fordon komma så nära insatsplatsen som möjligt. Vi har fått till oss att det varit svårt vid ett par tillfällen på grund av parkerade bilar på de smala vägarna, berättar Mikael Axelsson som är verksamhetschef inom drift och anläggning på Motala kommun.

– Det här kan handla om liv eller död vid en akut situation och därför är det viktigt att vi fått till den här förändringen, fortsätter Mikael.

De nya lokala trafikföreskrifterna, med det utökade antalet räddningsvägar, gäller från och med 3 juli och innebär att det blir förbjudet att parkera och stanna på följande vägar:

  • Granvägen
  • Månvägen
  • Nyckelpigespåret (del av Varamovägen)
  • Skogsborgsgatan
Räddningsvägar varamon karta
Karta över nya räddningsvägar i Varamon. Klicka på bilden för större version.

Ovanstående vägar har skyltats upp och kommunen kommer att genomföra extra kontroller för att säkerställa att ingen parkerar eller stannar på räddningsvägarna. Om någon bryter mot förbudet så har speciella rutiner för hantering av felparkerade fordon tagits fram, vilket innebär att fordonet kommer att forslas bort till kommunens inhägnade område på Delfinvägen där ägaren får lösa ut bilen på en tid som meddelas av kommunen.

Besökare i Varamoområdet hänvisas till någon av de ca 800 anvisade parkeringsplatserna som går att lokalisera på informationsskyltar i området.