Fem snabba frågor om Lalandiaprojektet

Publicerad: 17 januari, 2019 kl 13:51

Ett barn som badar, och texten Resan med Lalandia.

Projektet för etablering av ett Lalandia fortsätter

Antagande av de fem detaljplanerna i Varamonområdet gällande Lalandia togs i kommunfullmäktige i december. Tid för överklagan tog därefter vid och kommunen skickar samtliga handlingar till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Vi passade på att ställa några frågor till ansvariga för att ge lite kort information och få uppdatering om nuläget.

 1. Vad händer nu inom Lalandiaprojektet?
  Detaljplanerna antogs av kommunfullmäktige den 10 december. Alla fem detaljplaner har överklagats. Den juridiska prövningen sker hos Mark- och miljödomstolen och samtliga underlag skickas vidare till dem. Tiden för processen gällande överklagande vet vi inte i dagsläget. Det är något som mark- och miljödomstolen hanterar och som vi därmed får följa.
 2. Hur påverkas projektprocessen av de överklaganden som har lämnats in till kommunen?
  Projektet fortsätter under tiden som den juridiska prövningen genomförs enligt lag, genom mark- och miljödomstolen. Kommunen jobbar vidare med att under våren teckna avtal med Lalandia. Detta sker under förutsättning att detaljplanerna vinner laga kraft. Tillsammans förbereder både kommunen och Lalandia ett genomförande av projektet.
 3. Genomförs fler utredningar i Varamonområdet nu, vilka och i så fall varför?
  De utredningar som kan komma att ske ingår i projekteringen för Lalandias egna projekt. Då genomförs de vid behov och på uppdrag av Lalandia. Det kan även förekomma att kommunen gör ytterligare utredningar i samband med utbyggnad i Varamonområdet som t ex allmänna anläggningar såsom gata, vatten m.m
 4. Vad sker i projektet om simhallen? Det berörs väl också av Lalandiaprojektet?
  Inom projektet för Simhallen har det bearbetats underlag för framtagande av en behovsanalys. Den behovsanalysen kommer att presenteras och tas beslut om i Kommunstyrelsen den 22 januari. Därefter ska en förstudie tas fram och presenteras längre fram. Vi samarbetar med Lalandia i denna fråga kontinuerligt.
 5. Hur får jag information om simhallens projekt? Finns någon hemsida?
  Vi publicerar all information om simhallen vartefter på motala.se/kommun. Då projektet för simhallen samarbetar med Lalandiaprojektet går det även att hitta en del information på projektwebben motala.se/lalandia