Felaktiga påminnelser har skickats ut

Publicerad: 12 juli, 2018 kl 13:09

kuvert

På grund av ett fel i Motala kommuns ekonomisystem har felaktiga påminnelsefakturor skickats ut till kunder inom bland annat äldreomsorgen. Vi beklagar detta och arbetar med att justera felet.

Om du har fått en påminnelse från Motala kommun och vet med dig att den aktuella fakturan är betald – bortse från påminnelsen. Det gäller fakturor med förfallodatum den 29 juni 2018.

Motala kommun har nu säkerställt att de aktuella påminnelserna är avslutade och makulerade.

Ekonomienheten går också igenom samtliga fakturor för att kontrollera om någon kund betalat dubbelt. Skulle det vara så att du betalat två gånger, kommer återbetalning att ske så fort som möjligt.

Du som är berörd – tack för att du har överseende.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss via Motala kommuns växel: 0141-22 50 00.