EU-projekt ska utveckla förskolornas utemiljö

Publicerad: 2 oktober, 2018 kl 08:07

Deltagare i konferensen

Eliza Theofanous från Cypern, sittande, var en av deltagarna vid det transnationella mötet som hölls i Motala. Verksamhetschef Yvonne Larsen och förskolecheferna Marie Stråhlin och Heléne Eriksson arrangerade konferensen. Fotograf: Sussie Slotter

Motala kommun har fått tre miljoner kronor från EU för att utveckla utomhusmiljön på de kommunala förskolorna.
Projektet sker i samverkan med tre andra EU-länder. Den inledande konferensen har hållits i Motala.
– Det här lyfter förskolans verksamhet, säger verksamhetschef Yvonne Larsen.

Tack vare medlemskap i SERN, ett nätverk för kommuner och organisationer i Sverige och Italien, får Motala kommun chansen att ansöka om pengar för olika utvecklingsprojekt inom EU. Det är nu klart att förskoleverksamheten tilldelas tre miljoner kronor via Erasmus+ och strategiskt partnerskap för att göra en fördjupning i utomhusmiljön på våra förskolor.

Tanken är att ta fram ett koncept för att få ett ökat lärande även utomhus, så som man ofta tänker om inomhusmiljön. Konceptet som man kommer fram till kan användas vid nybyggnationer av förskolor, men också för att rusta upp befintliga gårdar.

– Vi är väldigt bra på utomhuspedagogik i Motala kommun, men våra förskolegårdar är inte alltid anpassade efter lärande. Tanken är att det här projektet ska resultera i att vi kan utveckla miljön så att vi får pedagogiska rum även utomhus, säger Yvonne Larsen, verksamhetschef för förskolorna i Motala kommun.

Innovativa utomhusmiljöer

Det finns även en informativ vinst med projektet, menar Yvonne Larsen:

– Genom det kan vi återigen lyfta förskolans verksamhet som en del i vårt utbildningssystem. Vi vill utveckla och förtydliga den delen, säger hon.

– Vi har tillsammans med SERN lagt ner mycket arbete på vår ansökan. Vi är fantastiskt stolta över att vi fått den beviljad, säger förskolans utvecklingsstrateg Marie Stråhlin.

Projektet pågår under tre år och sker i samverkan med Italien, Cypern och Lettland. Tanken är att pedagoger och förskolechefer från de fyra länderna ska träffas, dela goda idéer och inspireras av varandra.

– Projektet som Motala kommuns förskolor leder är en fantastisk möjlighet för SERN att utveckla en process för samarbete. Den bidrar till att utveckla innovativa modeller för utomhusmiljön på framtidens förskolor, säger Nicola Catellani, nätverkskoordinator för SERN.