Tyck till om Varamon!

Publicerad: 16 maj, 2019 kl 13:29

En av kommunens badpärlor, Varamobaden, från ovan.

Hur upplever du skötseln av Varamobaden? Ge dina svar i en enkät kring just strandmiljön och bidra till en än bättre upplevelse av Nordens största insjöbad.

Sommaren 2018 blev rekordvarm och för Nordens största insjöbad, Varamobaden (badområden vid Vätterns strand i Motala kommun), kunde vi summera en säsong med besöksrekord. Vår fantastiska strand och Vätterns rena, klara vatten bidrog till många vackra minnen.

Omtanken för vår gemensamma miljö fanns hos vissa av besökarna, men långt ifrån hos alla. Motala kommun kämpade med ovanligt mycket sophantering från Varamostranden under hela sommaren.

Vi på kommunen ska inför denna säsong tydliggöra och förenkla för strandbesökaren att själv ta hand om sitt skräp. Motala kommun tar också ett krafttag vad gäller bemanning, antalet toaletter och tydliga hänvisningsskyltar.

Den här enkäten och ytterligare en enkät vid sommarens slut blir vårt analysverktyg i arbetet att hitta rätt kommunikation, planering och arbetsmetoder för ett renare Varamobaden.