En vit måndag istället för en svart fredag

Publicerad: 13 november, 2018 kl 11:31

En person som sitter i en hängmatta och orden Årets ofarligaste måndag.

Vad är viktigast för dig, White Monday eller Black Friday? Bild: Avfall Sverige

Att minska avfallet är en viktig fråga för oss alla. Vår konsumtion bidrar till ökade avfallsmängder och förbrukar råvaror och energi i en rasande takt. White Monday står som motpol till den köphets och det konsumtionsbeteende som skapas med Black Friday.

– Det är dags att vi tänker om. Att vi tänker långsiktigt. Att vi tänker på varandra. Istället för att bidra till en dag där vi armbågar oss fram för att konsumera ännu mer, så vill vi uppmärksamma en dag som lyfter en schysst vardag där vi ger varandra en klapp på axeln, säger Jens Lövgren, som är miljösamordnare på Motala kommun.

Förebygg avfall

Både White Monday och Black Friday infaller under Europa minskar avfallet-veckan 17-25 november. En vecka som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall.

– Att förebygga avfall är bästa sättet att minska sopberget. Genom att utnyttja resurserna effektivt, förändra konsumtionsmönster och förlänga produkternas användningstid kan mängden avfall minskas. Det är viktigt att tänka på vad och hur man konsumerar för att därigenom kunna minska både halten av farliga ämnen i avfallet och mängden avfall, hälsar Jens Lövgren.

Lämna till second hand

kommunens bemannade återvinningscentraler finns det möjlighet att lämna saker till välgörenhetsorganisationerna Erikshjälpen, Hjärta till Hjärta och Återvinningen. Besök gärna deras second hand-butiker. Smart både för miljön och plånboken.


Läs mer

Få fler tips på hur lever resurssnålt på miljönär.se.

Läs mer om arbetet med miljö och klimat i Motala kommun.