En väg för att lösa bristen på arbetskraft i välfärden

Publicerad: 28 november, 2017 kl 12:52

en undersköterska som håller en äldre person i händerna

Modellen som är framtagen av Delegationen för unga och nyanlända till arbete skulle kunna användas för att underlätta rekrytering inom vården.

Genom att kombinera yrkesutbildning inom bristyrken med språkutbildning ska nyanlända få ett rakare spår till arbetsmarknaden. En överenskommelse ska tas fram mellan kommunen och bland annat Arbetsförmedlingen inom vilka områden modellen kan tillämpas med start 2018.

Två av de stora utmaningar som samhället står inför är dels brist på arbetskraft, dels en hög arbetslöshet för nyanlända svenskar. Den statliga ”Delegationen för unga och nyanlända till arbete” har erbjudit en modell som kan bidra till en lösning på båda dessa problem.

– Idag kan det ta många år innan en nyanländ kommer ut på arbetsmarknaden. Genom att kombinera utbildning inom ett yrke där det behövs arbetskraft med en språkutbildning hoppas vi kunna korta den tiden väsentligt, säger Eva Axelsson, enhetschef på Motala kommuns arbetsmarknadsenhet.

Lokala spår

Kommunstyrelsen fattade i juni ett beslut om att Motala kommun skulle jobba enligt den modell som tagits fram av ”Delegationen för unga och nyanlända till arbete”. Den innebär att kommunen gör en överenskommelse med Arbetsförmedlingen och andra parter på arbetsmarknaden om vilka lokala spår som ska finnas. På sammanträdet i december ska förslaget till en överenskommelse presenteras för kommunstyrelsen.

Dessa lokala spår kan finnas inom olika branscher i näringslivet, men också i kommunens egen verksamhet.

– Vi jobbar internt med att se över vilka yrkesgrupper vi kommer att behöva rekrytera framöver, exempelvis med tanke på stora pensionsavgångar. Vi har till en början tittat på om vi kan använda den här modellen inom exempelvis äldreomsorgen och inom barnomsorgen, berättar Ewa Soame, personalstrateg.

Hård konkurrens om arbetskraft

Det handlar i första hand om yrkesgrupper med mycket personal, och där utbildningen ligger under högskolenivå. Målet är att den som ingår i programmet ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande på ungefär två år.

– Konkurrensen om arbetskraften kommer att hårdna. Det är viktigt att Motala kommun är på tå här och ligger i framkant om vi ska kunna klara av att bemanna välfärden i framtiden, säger Ewa Soame.

Om kommunstyrelsen fattar beslut om överenskommelsen i december hoppas man kunna börja jobba med de lokala spåren under början av 2018.