En skolgård för alla på Karlslund

Publicerad: 24 augusti, 2018 kl 15:02

Lärare och elever på skolgård

Eva Flodin visar eleverna hur de kan bygga en kub av rör. Det är bara en av många aktiviteter som finns att välja på under rasterna Karlslunds skolgård.

Under ett år har Karlslunds skola arbetat med att förbättra skolgården. Projektet ingår i Skapande skola och har involverat såväl elever som personal och vårdnadshavare.
– Vi vill att det ska finnas något för alla på skolgården, säger initiativtagaren Eva Flodin.

Karlslunds skola har en stor och fin skolgård, men bra kan bli ännu bättre. Genom ett Skapande skola-projekt har elever och personal fått en gård fylld av olika möjligheter. Lugn, aktivitet och lärande – det är bara att välja.

Det var Eva Flodin, pedagog på skolan, som tog initiativet till projektet och skickade in ansökan. Efter att skolan fått klartecken i maj förra året satte planeringen i gång. Genom att leta efter tips och idéer på nätet byggde Eva Flodin upp en idébank.

– Det finns hur mycket roliga och bra idéer som helst, särskilt på engelska skolor, säger Eva Flodin.

Slöjdläraren Roger Sköld och konstnären Rasmus Sköld kontaktades och de har hjälpt till att planera, organisera och gestalta olika lek- och lärstationer på skolgården. Motala kommuns fastighetsenhet har godkänt de olika stationerna, så att de följer de säkerhetsföreskrifter som finns.

Barnens familjer har också hjälpt till att förverkliga projektet.

– De var här och arbetade en hel kväll. Det var verkligen jättelyckat, säger Eva Flodin.

Olika aktiviteter på skolgården

Det finns åtta olika stationer utspridda över hela gården. Under de lummiga träden hänger hängmattor där eleverna kan koppla av och läsa, för varandra och själva. Böcker finns uppställda alldeles intill.

Det finns även en hinderbana där eleverna kan använda käpphästar som de varit med att tillverka på Elevens val. Det går också att testa lekar där vardagsmatematik och samarbete ingår som en naturlig del.

– Tanken är att rasterna ska vara lekfulla och utvecklande. Det finns alltid en fast rastaktivitet, men de som vill hitta på något annat kan enkelt göra det, säger Eva Flodin.

Innanför entrédörren hänger olika påsar med arbets- och lekmaterial. Det är bara för eleverna att ta med sig en påse ut på rasten.

Inkludering och vänskap

För att öka inkluderingen ytterligare har en ”hållplats” med ett kompisträd byggts mitt på gården. Där kan eleverna mellanlanda om de inte vet vad de ska göra på rasten. Då kommer snabbt kamrater och erbjuder dem att vara med.

– Vi ser att kompisträdet verkligen fungerar och ingen tycker att det är konstigt att gå dit. Ett av syftena med projektet är att alla ska ha något att göra på rasterna och ingen ska behöva känna sig ensam, säger Eva Flodin.