Eldningsförbud i Motala kommun och hela Östergötland

Publicerad: 23 juli, 2018 kl 07:00

grill

Det råder eldningsförbud i hela Östergötland. Följ de föreskrifter som finns.

Det är fortfarande förbjudet att elda i skog och mark i Motala kommun och övriga Östergötland. Nu, från den 14 augusti, är det åter tillåtet att grilla i egen trädgård.

Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut gällande eldningsförbud i Östergötlands län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det är dock fortsatt eldningsförbud i Östergötlands län.

Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget till exempel gård till flerfamiljshus, kolonilott samt restaurangverksamhet. All grillning ska ske med stor försiktighet och du har alltid eget ansvar för grillningen. Länsstyrelsen avråder i sammanhanget från att använda engångsgrillar.

Det är dock fortsatt eldningsförbud. Eldningsförbudet omfattar eldning, grillning och användande av pyroteknisk utrustning i och i direkt anslutning till skog och mark. Förbudet gäller även på iordningställda grillplatser samt användning av stormkök och liknande i och i direkt anslutning till skog och mark. Beslutet gäller från och med 14 augusti 2018 och tills vidare.

Länsstyrelsen får medge undantag från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda skäl.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Respektera eldningsförbudet

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Dessutom vädjar länsstyrelsen till alla som arbetar i skog att avstå från att använda skogs- och markberedningsmaskiner.

Vad gör räddningstjänsterna i länet och länsstyrelsen?

Räddningstjänsterna och länsstyrelsen har daglig kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Samverkan är en självklarhet. Larmlistor och rutiner finns. Brandflyget bevakar länet.

Hjälp oss att förhindra fler bränder under rådande torka

Hjälp oss att sprida information om att det är grillnings- och eldningsförbud. Denna affischen på svenska och engelska kan ni skriva ut och sätta upp vid bad- och campingplatser, turistbyråer och andra allmänna platserPDF. Om det finns iordningsställda grillplatser, sätt affischen på grillplatsen. Tack för att ni hjälper till!

Inget bevattningsförbud

Det finns inget bevattningsförbud i kommunen.

In other languages about the forest fires

English

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Radio Swedenlänk till annan webbplats

Arabic

Radio Swedenlänk till annan webbplats

Somali

Radio Swedenlänk till annan webbplats

Farsi/Dari

Radio Swedenlänk till annan webbplats

Kurdish

Radio Swedenlänk till annan webbplats

Frågor och svar om eldningsförbudet

Varför har vårt län fortfarande eldningsförbud?

Det är mycket torrt i våra marker. De regnskurar som kommit hittills i Östergötland är inte tillräckliga. Därför kvarstår vårt eldningsförbud för skog och mark i hela länet.

Får jag grilla på min innergård eller i min villaträdgård?

Ja, väderläget och brandrisken har förbättrats. Hyresvärden kan ha andra regler, men det har inget med eldningsförbudet att göra. Grillning är även tillåtet på villatomter i grillar.

Får jag grilla i en permanent iordningställd grillplats?

Om det gäller en grillplats i skog och mark är det INTE tillåtet att grilla. Om det däremot är en iordningställd grillplats på tomtmark är det tillåtet att grilla.

Får jag använda stormkök eller muurikka?

I skog och mark är det INTE tillåtet. Om det däremot är på tomtmark är det tillåtet.

Får jag använda en engångsgrill på en asfalterad yta?

Ja, men vi rekommenderar att inte använda engångsgrill. Grilla hellre på en iordningställd grillplats.

Hur kan jag grilla säkert?

  • Grilla på obrännbart underlag
  • Håll ordentligt avstånd till brännbart material
  • Håll ordentligt avstånd mellan grillen och marken
  • Ha släckutrustning tillgänglig
  • Ha grillen under uppsikt hela tiden ända tills den är helt släckt

Får jag grilla på en campingplats?

På en campingplats gäller campingägarens regler och rekommendationer.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?

Förbudet gäller inte avverkning i skog. Arbete i skog bör undvikas för att inte riskera utlösa brand. När det är så här torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen minst att:

  • ta med brandvakt och släckutrustning såsom skumsläckare
  • utföra arbetet när fukthalten normalt är som högst på natten eller tidig morgon
  • byta till andra objekt med lägre brandrisk
  • undvik att arbeta ensam

Får skogsbolag köra med maskiner i skogen?

Vid hög brandrisk krävs extra åtgärder enligt de branschgemensamma riktlinjerna för att minska brandrisken.

Hur vet jag när eldningsförbudet är över?

Håll koll på Motala kommuns och länsstyrelsens webbplats. Kolla om SMHI:s vädervarning ligger kvar på deras hemsida eller app.

Vad gör jag om jag känner röklukt i skogen?

Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Genom att ringa 113 13 minskar du belastning på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen med risk för att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats. Följ händelseförloppet via räddningstjänsternas hemsidor och lokala medier.

Hur mycket måste det regna för att faran ska vara över?

Man brukar säga att mindre än 5 millimeter fastnar uppe i mossan och ventilerar bort snabbt. När det har varit så torrt som det är nu behövs stora regnmängder på runt 20 millimeter flera dagar i rad för att marken ska bli blöt igen.