Ekonomigruppen behöver din hjälp

Publicerad: 11 februari, 2020 kl 08:39

Ekonomigruppen inom socialförvaltningen bjuder in till möten där du ges möjlighet att berätta om hur du upplever det stöd du får från dem.

Vill du bidra till ett förbättrat arbete kring försörjningsstöd? Ekonomigruppen på socialkontoret i Motala kommun vill bli bättre på att ge rätt stöd, så att du som söker försörjningsstöd lättare kan bli självförsörjande.

Du som i dag får ekonomiskt bistånd från Motala kommun ges möjligheten att hjälpa oss bli ännu bättre.

Vi bjuder därför in till möten där du ges möjlighet att berätta om hur du upplever det stöd du får från oss.

Tack vare din medverkan kommer vi kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som ökar nyttan för den som söker ekonomiskt bistånd.

Dessa tre tillfällen är inbokade under hösten:

  • 12 mars kl. 13.00-15.00
  • 16 april kl. 13.00-15.00
  • 14 maj kl. 13.00-15.00

För att kunna delta behöver du anmäla dig. Du är inte garanterad deltagande då vi har begränsat antal platser för varje tillfälle.

Maria-Theresia Rosén, socialsekreterare i ekonomigruppen, maria-theresia.rosen@motala.se, 0141-22 52 97, tar emot din anmälan och svarar på dina frågor.

Vi möts i socialkontorets lokaler där vi också bjuder på fika.


Texten Resultatmål 6: Tillgänglighet och inflytande, mot grön bakgrund, samt en ikon med pratbubbla.
Nyheten är kopplad till resultatmål 6 – Tillgänglighet och inflytande. Det innebär att vi strävar efter att medborgare ska få större insyn i politiska processer och uppleva möjlighet till inflytande. Motalabor ska uppleva en god service och ett gott mottagande vid kontakt med kommunen.