Drönare effektivt verktyg i kampen mot skadeinsekter

Publicerad: 22 mars, 2019 kl 13:06

man står i skogsglänta

Motala kommuns skogsförvaltare Stefan Wernersson brottas med problemet med granbarkborrar. Hur kan angreppen från insekterna begränsas på granarna som växer på kommunens mark? Genom att samarbeta med lantmäteriet har han hittat ett effektivt sätt att inventera angreppen.

Månadens goda exempel mars 2019

Motala kommuns granskog skadas av granbarkborren.
Nu har kommunens skogsförvaltare Stefan Wernersson kommit på ett smart sätt att kartlägga angreppen – genom internt samarbete med lantmäteriet.

trädstam angripen av granbarkborre
Granbarkborren kan döda stora, friska granar. Så här ser en angripen stam ut.

Motala kommun äger 1 200 hektar skog. Precis som många skogsägare i Sverige har kommunen fått problem efter fjolårets torra och varma sommar. Skadeinsekten granbarkborre angriper granar i beståndet.

Kommunens skogsförvaltare Stefan Wernersson förklarar att träden blivit försvagade och stressade av torkan. Därmed får granbarkborrarna enklare fäste. När trädet angrips sätter det in alla resurser för att överleva. Bland annat försöker det dränka angriparna i kåda, men tvingas ge upp.

– Man kan säga att trädet kväver sig självt.

Tidseffektivt och ekonomiskt

För att minska angreppen och stoppa baggarnas framfört måste åtgärder vidtas.
Hur görs det på effektivast sätt?

Det är tidsödande att kartlägga genom att gå genom skogen. Då fick Stefan Wernersson idén att använda samma metod som många stora skogsföretag – film. Dessutom skulle det kunna genomföras i samarbete med en annan kommunal verksamhet.

– Jag kom på att lantmäteriet använder drönare och frågade om de kunde filma vår skog.

Lantmäteriet gav positivt besked och har i omgångar filmat på cirka hundra meters höjd. När Stefan Wernersson går igenom filmerna kan han med sitt tränade öga identifiera angripna träd. Mitt i allt det mörkgröna skymtas något rostbrunt, ett döende träd.

– Utifrån koordinaterna gör jag markeringar på kartor till skogsarbetslagen. De hugger bort angripna träd och träden som står närmast.

– Vi måste få ut barkborrarna ur skogen och det är en kamp mot klockan eftersom de svärmar och förökar sig vid 18 grader, beskriver Stefan Wernersson.

Nyttja interna resurser

Drönare skulle kunna användas i andra delar av kommunens verksamhet, betonar han.

– Efter en större storm eller efter en skogsbrand när räddningstjänsten behöver inventera skogen. Eller när vi anlägger nya bostäder. Då kan vi enklare inventera markförutsättningarna. Drönare är ju mycket enklare och billigare att använda än till exempel helikopter.

Stefan Wernersson tillägger:

– Det finns utvecklingsmöjligheter. Vi måste nyttja de resurser vi har internt.


Månadens goda exempel är till för att sprida idéer som har bidragit med smarta lösningar inom Motala kommuns verksamhet. Det kan till exempel handla om effektivare arbetssätt, nya samarbeten och utvecklade tjänster med stöd av ny teknik. Dela med dig av genomförda idéer! De kan komma till användning och inspirera fler.