Digitalisering ett verktyg för att klara framtidens utmaningar

Publicerad: 21 november, 2018 kl 15:37

Motala kommun behöver smarta digitala lösningar för fler tjänster för att öka tillgängligheten och klara av att leverera samhällsservice även i framtiden. En digitaliseringsplan har därför antagits av kommunfullmäktige.

Digitalisering står högt på agendan i hela samhället. E-tjänster och en kommunal förvaltning som är öppen 24-7 är inte bara positivt för medborgaren, utan har även stor potential att bidra till ökad effektivitet inom kommunens organisation. Motala står precis som alla andra kommuner i Sverige inför en stor utmaning med växande behov av service hos kommunmedborgarna. För att klara det krävs att vi utnyttjar utrymmet som digitaliseringen skapar så smart som möjligt.

Plan för digitalisering

Kommunfullmäktige har antagit Plan för digitalisering i Motala kommun 2018-2023 (PDF, 1,0 MB). I den pekas färdriktningen ut för att nå ett digitaliserat samhälle.

– Vi behöver ta ett samlat grepp för att kunna vara proaktiva, jobba resurseffektivt och få till en IT-infrastruktur som stöttar digitalisering, säger Kirsi Mikkonen, verksamhetsutvecklare i Motala kommun.

Hon trycker på att kommunen i alla led måste se till kundens perspektiv, och helheten i den process som hen är inne i.

– Samverkan mellan förvaltningarna, och mellan IT-enhet och övriga verksamheter, måste öka för att vi ska kunna använda våra resurser effektivt. Det är en utmaning att förändra arbetssätt. Vi måste sluta göra vissa saker för att kunna göra andra i stället, säger Kirsi Mikkonen.

Digitalt först

Digitaliseringsplanen innehåller förslag på konkreta åtgärder inom en stor bredd av områden. Det handlar om alltifrån satsningar på utbyggt IT-infrastruktur  i kommunens lokaler och kommunen som geografiskt område, till utbildning som höjer den digitala kompetensen hos medarbetare, politiker och medborgare.

– Vi behöver tänka digitalt först, det vill säga att tjänster i första hand ska erbjudas på nätet. På så sätt ökar tillgängligheten till våra tjänster. Vi kan också frigöra resurser till situationer där det behövs fysiska möten. Allt det här förutsätter en tillräcklig digital kompetens hos medarbetare, chefer, förtroendevalda och medborgare, säger Kirsi Mikkonen.