Deras podd är en länk mellan förskola och hem

Publicerad: 18 september, 2018 kl 12:47

gruppbild på kvinnor

Karin Orrefjord, Sandra Eriksson, Sofi Detterfelt, Erica Rylander och Marianne Sjöö Laisio spelar in poddavsnitt med särskilda teman. Sedan är det Marianne Sjöö Laisio som klipper ner avsnittet till 15-20 minuter innan det skickas till vårdnadshavarna. Fotograf: Sussie Slotter

Månadens goda exempel september 2018

Hur når vi ut med vår information i en vardag som går i rekordfart? Hur tränger vi igenom det aldrig sinande informationsbruset? Förskoleenhet Bråstorp har valt ett helt nytt sätt att informera vårdnadshavarna – via podd.

kvinnor i radiostudio
Podden spelas in i Motala kommuns studio i Rundradiomuseet. Fotograf: Sussie Slotter

Enhet Bråstorp, där förskolorna Västra Bråstorp, Skogsgläntan, Bråstorp och Björkelund ingår, tyckte att det var svårt att få till föräldraråden. Samtidigt är bra föräldraforum en del av verksamhetsmålen.

Hur skulle de lösa det? Tanken på en podd dök upp. De beslutade att ansöka projektmedel från bildningsnämnden. Ansökan beviljades och de satte igång.

Underlättar för vårdnadshavarna

– Syftet med poddsändningen är att underlätta för alla vårdnadshavare att ta del av förskolans verksamhet. Podden blir en länk mellan förskolan och hemmet, säger förskolechef Erica Rylander.

– Alla har inte möjlighet att komma på ett föräldraråd, men en podd går det att lyssna på samtidigt som du städar eller gör något annat, säger Marianne Sjöö Laisio.

– I vår dagliga kontakt med vårdnadshavarna är det inte alltid lätt att informera om större och djupare frågor, tillägger Sofi Detterfelt.

De betonar att sändningarna är ett komplement till övrig kommunikation. Förutom podden hålls utvecklingssamtal och gruppmöten med vårdnadshavarna.

Podden spelas in i Motala kommuns studio i Rundradiomuseet. Hittills har två avsnitt spelats in och kiippts till lyssnarvänligt format, 15-20 minuter.

Avsnitten har olika teman, dels övergripande frågor som berör förskolans verksamhet i stort, dels om projekt på enheten.

– Förskolan är numera en av skolformerna i Sverige, vilket påverkar innehållet i vår verksamhet. Det är nödvändigt att vi når ut med den informationen, säger Erica Rylander.

Vårdnadshavarna kan också påverka innehållet. Via en särskild mejladress kan de skicka in förslag på ämnen.

– Det är viktigt att vi har en samsyn i ämnet innan vi börjar inspelningen, så att vårt samtal inte spretar, säger Sandra Eriksson.

De ser även podden som en del av det kollegiala lärandet.

– Vi uppmuntrar alla våra kollegor att lyssna, säger Sofi Detterfelt.

Förskolan del av utvecklingen

Målsättningen är att göra minst ett avsnitt per termin. Antalet lyssningar eller mottagandet av befintliga avsnitt har inte analyserats, men det är en del i utvecklingsarbetet.

– Jag tror att det är viktigt att ge det en chans. Det kan ta lite tid innan alla tar till sig nyheter, säger Karin Orrefjord.

Att poddar ligger i tiden ger också tydliga signaler om förskolans roll i samtiden.

– Vår verksamhet måste följa med i utvecklingen i samhället. Det här är ett sätt, säger förskolechef Erica Rylander.


Månadens goda exempel är till för att sprida idéer som har bidragit med smarta lösningar inom Motala kommuns verksamhet. Det kan till exempel handla om effektivare arbetssätt, nya samarbeten och utvecklade tjänster med stöd av ny teknik. Dela med dig av genomförda idéer! De kan komma till användning och inspirera fler.