Cykelgarage byggs vid Motala central

Publicerad: 27 juni, 2018 kl 10:38

cykelparkering med cyklar, och en person som leder en cykel.

Här vid den befintliga cykelparkeringen vid Motala central planeras cykelgaraget att byggas. Fotograf: Jessica Henulin

Motala kommun har fått statligt bidrag ur Klimatklivet för att bygga ett cykelgarage vid Motala central.

– Det var ett starkt önskemål hos cykelpanelen att få ett cykelgarage där, så det är glädjande att vi nu får möjlighet att bygga ett, säger Agneta Niklasson, tekniska nämndens ordförande.

Tekniska nämnden genomförde under 2016-2017 en medborgardialog där kommuninvånare med ett intresse för cykling bjöds in till en cykelpanel. I diskussionerna framkom flera olika förslag som skulle främja cykling i kommunen. Ett cykelgarage vid Motala central var ett av dem.

– Deltagarna i cykelpanelen lyfte fram att det vore bra att kunna låsa in sin cykel vid centralen när man ska fortsätta resan med pendeltåg eller buss. Har man en elcykel eller en annan dyr cykel vill man inte gärna ställa den i ett vanligt cykelställ med tanke på stöldrisken, säger Agneta Niklasson.

Bidrag för halva kostnaden

Motala kommun har ansökt om pengar ur den statliga miljösatsningen Klimatklivet för att kunna bygga cykelgaraget, och har nu fått besked om att halva kostnaden, upp till drygt 500 000, kommer att kunna täckas av bidrag.

Agneta Niklasson hoppas att cykelgaraget ska bidra till att fler väljer att ta cykeln till resecentrum.

– Det är positivt för såväl hälsa som miljö om man kan låta bli att ta bilen. Och att cykeln står väderskyddad underlättar ju cykling även på vintern.

Klart nästa sommar

Byggnation av cykelgaraget kommer nu att upphandlas. Planen är att det ska bli klart under hösten, och att man till våren ska kunna bygga det vid den befintliga cykelparkeringen vid Motala central. Cykelgaraget skulle därmed kunna vara i bruk till nästa sommar. Det kommer att få cirka 70 platser, som man ska kunna abonnera.

Den exakta kostnaden för byggnationen och vad kostnaden blir för att hyra en plats är inte klart, eftersom garaget inte är upphandlat än.


Läs mer om cykling i Motala kommun.