Byte av vattenledningar i Varamovägen

Publicerad: 4 april, 2019 kl 09:17

Varamovägen.

Varamovägen.

Under 2019-2020 byter vi ut vatten- och avloppsledningar som ligger i Varamovägen. Vägen kommer tidvis att vara avstängd just där arbetet pågår, så åk gärna en annan väg om du kan.

Se på karta.

De vatten- och avloppsledningar som ligger i Varamovägen är i dåligt skick och måste därför renoveras. Vi planerar under 2019-2020 att byta ledningar på sträckan mellan Myrstacksvägen och parkeringen vid Folkets park. Arbetet kommer att starta vid Myrstacksvägen och röra sig i etapper mot Folkets park.

Tidplan

Arbetet påbörjas vecka 15 och pågår fram till juni, då uppehåll görs för Vätternrundan och sommarsäsongen. Arbetet återupptas efter sommaren och beräknas sedan pågå fram till sommaren 2020.

Ledningarna ligger djupt i gatan och vi kommer att behöva gräva upp hela gatans bredd för att komma åt dem. Det finns då ingen möjlighet för biltrafik att ta sig förbi just där det är grävt.

Vattenavstängningar

Under arbetets gång kommer vattenleveransen att kunna påverkas. De fastigheter som berörs ges löpande information kring detta.

Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta kundservice på kundservice@motala.se.