Byte av vatten och avloppsledningar på Skogalundsgatan

Publicerad: 14 februari, 2019 kl 10:43

vägarbete skylt

Vatten- och avloppsledningar på Skogalundsgatan mellan Tingsgatan och Götgatan ska bytas. Det innebär att det under en period blir störningar för trafiken i området. Arbetet beräknas starta under vecka 8 och ta cirka två månader.

Ledningarna ligger djupt nere i marken. Det betyder att vi behöver gräva djupa schaktgropar för att komma åt dem. Vi kommer därför att behöva stänga av vägen i etapper mellan Tingsgatan och Götgatan. Avstängningen flyttas löpande vartefter arbetet fortskrider. Följ de skyltar som sätts upp och respektera avspärrningar. Det är viktigt inte minst för er egen och barnens säkerhet.

När vi är klara kommer vägen att få en enklare beläggning med asfaltskross, som ska ligga en kortare period för att marken ska hinna sätta sig ordentligt. Vi planerar att asfaltera gatan våren 2020.