Byte av vatten- och avloppsledningar i Östermalmsgatan

Publicerad: 28 juni, 2019 kl 08:54

I maj 2019 påbörjas arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar i Östermalmsgatan

De vatten- och avloppsledningar som ligger i Östermalmsgatan är i dåligt skick och måste därför renoveras för att säkra en vattenförsörjning av hög kvalitet även i framtiden. Hela sträckan från Verkstadstorget fram till Källgatan (utanför polishuset) måste bytas. Det är ett mycket omfattande jobb som kommer att ta flera år.

Här får du uppdaterad information om projektet.