Byte av vatten- och avloppsledningar i Östermalmsgatan

Publicerad: 20 augusti, 2019 kl 16:30

Arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar i Östermalmsgatan pågår under 2019-2020

De vatten- och avloppsledningar som ligger i Östermalmsgatan är i dåligt skick och måste därför renoveras för att säkra en vattenförsörjning av hög kvalitet även i framtiden. Hela sträckan från Verkstadstorget fram till Källgatan (utanför polishuset) måste bytas. Det är ett mycket omfattande jobb som kommer att ta flera år.

Just nu är vi inne i etapp 2 av arbetet vilket innebär att Östermalmsgatan stängs av för genomfart mellan Charlottenborgsvägen och Västra Esplanaden. Arbetet påbörjas 18 augusti 2019 och pågår upp till 6 veckor.

Här ligger ledningarna djupare och vi behöver ta hela gatans bredd i anspråk för att kunna gräva tillräckligt djupt. Biltrafik, gångtrafikanter och cyklister måste ta andra vägar förbi arbetsområdet. Busstrafiken leds om via Magasinsgatan.

Här får du uppdaterad information om projektet.