Bussparkering blir bilparkering

Publicerad: 16 maj, 2019 kl 12:43

Den politiska viljan att ge fler biltrafikanter möjlighet att parkera i anslutning till stationen blir nu verklighet. Detta genom att en bussparkeringen omvandlas för att ge plats för 30 fordon.

Bussparkering blir bilparkering

Antalet parkeringsplatser för långtidsparkering vid Motala station ökas.  Detta görs genom att ytan i norra änden av parkeringen, som idag har plats för 4 bussar, omvandlas till parkering. Den nya parkeringen kommer att ha plats för 30 personbilar.

Bussparkeringen kommer i samband med detta att flyttas ut på Industrigatans östra sida, mot Norra parkeringen.

För att bibehålla framkomligheten på gatan sätts ett parkeringsförbud upp på västra sidan, mot bebyggelsen.

Karta

Blårutigt = Yta för nya parkeringsplatser.

Grön = Ny plats för bussparkering

Röd = Parkeringsförbud

När påbörjas arbetet?

Arbetet påbörjas under vecka 21.

Vid frågor

Om du har frågor som rör denna förändring ber vi dig kontakta kundservice Gata och Park på telefon 0141-22 51 34.

Vi ber alla biltrafikanter att välja parkering efter behov

Om du som biltrafikant inte behöver parkera mer än maximalt 24 timmar så ber vi dig visa hänsyn mot de som behöver parkera längre tid. Välj istället någon av de redan nu befintliga parkeringarna i området, till exempel vid återvinningsstationen söder om Sporthallen.

Tack för din hjälp!