Bommarna testkörs på Borensbergs återvinningscentral

Publicerad: 8 april, 2020 kl 14:21

Inför skarpt läge den 1 maj testkörs inpasseringssystemet till återvinningscentralerna i Borensberg och Vadstena.

Återvinningscentralen i Borensberg testkör sitt nya inpasseringssystem från den 14 april. Fram till den 1 maj sker ingen debitering, utan enbart registrering av företagsbesök med hjälp av företagskorten.

Inför den 1 maj, då kommunens återvinningscentraler inför nya besöksavgifter, inför återvinningscentralen i Borensberg ett nytt inpasseringssystem. För att göra övergången så smidig som möjligt börjar man testköra det nya systemet, som inkluderar bommar och registrering via företagskort (företagare) och körkort (privathushåll).

Företagare ska från den 1 maj i år betala 250 kronor exklusive moms per besök, oavsett antal besök, och privathushåll har sexton fria besök per år och betalar därefter 250 kronor inklusive moms per besök.

Testkörning sker även i Vadstena

Vadstenas återvinningscentral har ett likadant inpasseringssystem installerat, vilket testkörs under samma period, dvs 14 april till 30 april. Motala kommuns avfallsenhet driver avfallshanteringen i de båda kommunerna. Avfallsenheten arbetar på uppdrag från vatten- och avfallsnämnden, som leds av politiker från såväl Motala kommun som Vadstena kommun.

Det finns många alternativ, utöver lämning på återvinningscentral, för såväl privathushåll som företagare att hantera sitt avfall. Läs gärna om dem här på hemsidan.