Biltrafik inte tillåten vid sporthallens entré

Publicerad: 12 december, 2018 kl 17:06

sporthallen

Biltrafik är inte tillåten på asfaltsplanen framför sporthallen.

För att undvika att en olycka inträffar vädjar Motala kommun till allmänheten:
Parkera inte vid sporthallens stora entré. Platsen är inte avsedd för parkering, avstigning eller påstigning om inte särskilt tillstånd finns.

Trafiksituationen vid den stora asfaltsytan framför sporthallen är besvärlig. Personer som på kvällstid tränar väljer att parkera där. Föräldrar som lämnar eller hämtar sina barn stannar där.

Skyltar säger att det inte är någon parkeringsplats. För det krävs särskilt tillstånd. Av den anledningen är också belysningen begränsad.

Den uppkomna trafiksituationen är en fara för dem som går över asfaltsplanen till busshållplatsen. Motala kommun vädjar därför: Använd anvisade parkeringsplatser och på- och avstigningsplatser i anslutning till sporthallen.