Biblioteket arbetar uppsökande för att nå fler familjer

Publicerad: 30 oktober, 2019 kl 08:43

kvinna står framför bokhylla

Birgül Özbaris är uppsökande bibliotekarie och vill sprida information till föräldrar om vad biblioteket kan erbjuda.

Motala bibliotek driver ett ettårigt projekt för att stärka bibliotekets roll. Läsfrämjande insatser för barn och föräldrar med annat modersmål än svenska är en del.
– Biblioteket är en jätteviktig plats. Öppnar du bibliotekets dörr öppnar du dörren till samhället, säger Birgül Özbaris, uppsökande bibliotekarie.

Motala biblioteket driver det ettåriga läsprojektet Stärkta bibliotek med bidrag från Kulturrådet.

Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteken i Motala kommun. Projektet vänder sig främst till några av bibliotekets prioriterade grupper – barn, unga och personer med annat modersmål än svenska.

Birgül Özbaris är anställd i projektet och ska arbeta uppsökande. Hon håller som bäst på att bygga upp ett kontaktnät.

– Mitt uppdrag är att ta kontakt med organisationer, föreningar, skolor och förskolor för att nå föräldrarna, säger Birgül Özbaris.

Läsning utvecklar

Hon ger exempel på det som biblioteket erbjuder, som läxhjälp, språkkafé och medborgarservice. Samtidigt konstaterar hon att alla inte känner till bibliotekets verksamhet.

– Det är många föräldrar som vi inte når i vårt rutinarbete. Alla vet inte heller vad ett bibliotek erbjuder, att det är så mycket mer än att låna böcker. Det vill jag berätta om, säger Birgül Özbaris.

En annan viktig del är att informera om vad läsning och samvaro mellan barn och vuxna betyder för en ung persons utveckling.

– Det finns en pedagogisk del, att visa hur föräldrar kan läsa och umgås med sina barn.

Det finns många planer för hur föräldrarna ska nås. Tvåspråkiga sagostunder ute i bostadsområdena, workshop kring Barnkonventionen som blir svensk lag, medverkan på föräldramöten och samarbete med skolbiblioteken är några.

Stärka varandra för ökad integration

Birgül Özbaris vill gärna samarbeta med kvinnor, mammor, med utländsk bakgrund. Genom att stärka dem och öka deras förståelse och kunskap om bibliotek och läsande är mycket vunnet, menar hon.

– Samhället tillhör alla och vi kan dela med oss och stärka varandra. Jag blir hoppfull när jag ser hur mycket Motala och biblioteket gör för integrationen, helt gratis.

Under nästa år kommer Motala bibliotek också att bli en del av länsbibliotekets projekt Bokstart. Det är en nationell satsning som riktar sig till barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet. Syftet är att tidigt stimulera språkutveckling. Det ska ske i samarbete med BVC.

Slutligen kommer Birgül Özbaris med en uppmaning:

– Jag finns här och jag önskar att föreningar och föräldrar hör av sig, så kan jag berätta hur vi kan samarbeta.