Biblioteket arbetar för ökad digital delaktighet

Publicerad: 27 juni, 2019 kl 16:08

kvinna vid runt bord personer vid datorer i bakgrunden

Susanne Kastbom är projektledare för Motala biblioteks digitala satsning Digidelcenter. Fotograf: Sussie Slotter

Månadens goda exempel juni 2019

För att öka den digitala delaktigheten bland kommunens invånare driver Motala bibliotek Digidelcenter. Här kan besökaren få digital handledning utifrån egna behov och hjälp med digital samhällsservice.
Satsningen har många besökare och har väckt intresse såväl regionalt som nationellt.

Att följa med i digitaliseringen och ha tillgång till digitala verktyg är en del av demokratin. Motala bibliotek har ett demokratiskt uppdrag och ett led i det är Digidelcenter. Det är ett treårigt pilotprojekt med bidrag från Internetstiftelsen, Kulturrådet och Region Östergötland.

– Vi hade länge haft besökare som kommit och frågat om hjälp i digitala frågor. När Internetstiftelsen ville starta ett pilotprojekt fick vi det politiska uppdraget från bildningsnämnden, säger projektledare Susanne Kastbom.

Projektet avslutas 2019, men målet är att det ska bli en del av ordinarie verksamhet.

Föreläsningar och studiebesök

Personalen på Digidelcenter kan hjälpa till med teknikfrågor i vardagen. Det arrangeras också studiecirklar med olika teman. Verksamheten riktar sig till alla målgrupper och är avgiftsfri.

– Det personliga mötet och stödet behövs fortfarande och det erbjuder vi. Det ger ett mervärde om alla medborgare kan vara digitalt delaktiga. Dessutom höjer det vår kompetens på biblioteket, säger Susanne Kastbom.

Satsningen har nått stora framgångar och inspirerat andra kommuner i landet.

– Vi föreläser om det vi kallar ”Motalamodellen” och vi tar emot många studiebesök. Det har fått regional och nationell spridning.

Digidelcenter arbetar brett och i samverkan med andra kommunala verksamheter och externa aktörer, som studieförbund.

– Vi jobbar verksamhetsöverskridande mot till exempel äldreomsorgen.

Kurser på äldreboende

De har bland annat hållit kurser för boende på Strömsborgs äldreboende. De samarbetar även kring välfärdsteknik i socialförvaltningens Möjligheternas bostad.

– Vi ska också erbjuda frukostföreläsningar för personal inom kommunen. Sedan kan de i sin tur tipsa deltagare och kunder om det vi erbjuder.

Under hösten blir formen för Digidelcenter något annorlunda eftersom bibliotekets ordinarie lokaler renoveras. Det blir fler aktiviteter på biblioteksfilialerna och i bokbussen.

– Det bästa med arbetet är att besökare ofta lämnar biblioteket med ett bättre digitalt självförtroende och nya kunskaper. Vår belöning är att se att människor växer, säger Susanne Kastbom.


Månadens goda exempel är till för att sprida idéer som har bidragit med smarta lösningar inom Motala kommuns verksamhet. Det kan till exempel handla om effektivare arbetssätt, nya samarbeten och utvecklade tjänster med stöd av ny teknik. Dela med dig av genomförda idéer! De kan komma till användning och inspirera fler.