Besök förbjuds på Motala kommuns äldreboenden

Publicerad: 31 mars, 2020 kl 15:20

rullstolar i ett allrum på ett boende

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Motala kommun fattade redan 26 mars beslut om besöksförbud på kommunala äldreboenden. Undantaget är besök hos personer som får vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Det är enhetschefen på varje boende som kan besluta om undantaget.

Beslutet är generellt. Syftet är naturligtvis att minska smittspridning av coronavirus och skydda personer i riskgrupper.