Beslutet om skärpt eldningsförbud i Östergötland upphävs

Publicerad: 26 augusti, 2020 kl 08:43

Med anledning av det förändrade väderläget tog igår Länsstyrelsen beslut om att eldningsförbudet för Östergötland ska upphöra. Beslutet om eldningsförbud slutar därför att gälla idag, onsdag kl. 12.00.

Lokala eldningsförbud gäller fortfarande på vissa platser

Beslut om lokala eldningsförbud kommer fortsatt att gälla i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Detta enligt särskilda beslut i dessa kommuner.

För att bränder ska kunna upptäckas tidigt övervakar skogsbrandflyget länets skogar och marker.

Tänk på det här

Det är fortfarande torrt i markerna och eventuell eldning ska ske på ett säkert sätt. Det är viktigt att vara försiktig och ha tillgång till vatten att släcka med.

Du kan minska risken för brand genom att:

  • Aldrig slänga glödande cigarettfimpar på marken.
  • Använda en fast eldstad, gasolgrill eller trädgårdsgrill på ben om du tänker grilla eller elda. Var mycket försiktig med engångsgrillar.
  • Använda appen Brandrisk Ute eller ta del av brandriskprognoserna från SMHI för att hålla koll på brandrisken i skog och mark.
  • Larma 112 direkt om du upptäcker en brand i skog och mark, och meddela position för branden.