Beslut om behovsanalys avseende ny simhall

Publicerad: 22 januari, 2019 kl 11:58

Behovsanalys om ny simhall beslutad i KS 22 januari

Kommunstyrelsen godkände idag reviderad behovsanalys gällande ny kommunal simhall. Den nya simhallen är tänkt att ligga i Varamon, området Tvättsvampen i anslutning till Lalandia med gemensam entré – en integrerad anläggning där besökarnas behov och upplevelser står i fokus.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 januari 2018 om samverkansavtal mellan Motala kommun och Lalandia A/S avseende uppförande av aquadome, upplevelse-center och simhall samt behovsanalys och igångsättning av förstudie för ny simhall. Den idag godkända reviderade behovsanalysen ger därmed startskottet för att i februari kunna presentera den förstudie som krävs för att godkänna projektet om byggnation av ny simhall.

Det här betyder att vi kommit ett viktigt steg framåt i frågan om ny simhall. En simhall som skapar en mängd bra förutsättningar och förenar allmänheten på många olika sätt – en viktig mötesplats för idrott och hälsa, säger Kåre Friberg, Kommunstyrelsens ordförande.

Behovsanalysen kräver stor kompetens. Många olika verksamheter samverkar med föreningslivet.

Många har varit involverade i att ta fram de viktiga underlagen till  behovsanalysen. Förutom tjänstemän i olika professioner så har framförallt föreningarnas och medarbetarnas viktiga kompetenser tagits tillvara på bästa sätt. Det känns oerhört roligt att vi alla jobbar för en kvalitativ simhall för framtiden, säger Jimmy Szigeti, biträdande kommundirektör.

Vi i MSS har börjat forma våra visioner för vad en modern simanläggning kan betyda för vår verksamhet. Allt från att kunna erbjuda simidrott för alla, till drömmar om att arrangera ett Svensk mästerskap. Vi är tacksamma att vi får vara med på resan om att utforma anläggningen, säger Marcus Wernström, Chefstränare Motala SS

Kort bakgrund
Motalas sim- och sporthall öppnades 1970 och simhallen har sedan detta år varit Motala kommuns enda inomhusbad. Simhallens tekniska status kräver ett ställningstagande till reinvestering eller att bygga en helt ny simhall. Simhallen har under 2016 och 2017 haft återkommande problem med legionella och de senaste åren sjunkande besökssiffror på grund av detta och ökande konkurrens från närliggande badanläggningar. Medel för arbete med förfrågningsunderlag, projektering och markberedning finns upptaget i MoR 2019. Investeringsprojektet ny simhall kalkyleras till totalt ca 250 m kr och finns upptaget i den ekonomiska planeringen för 2020 – 2022. Projektet följs upp och återrapporteras i samband med delårsrapport och årsredovisning.