Beslut i socialnämnden: Strömsborgs äldreboende ska upphandlas

Publicerad: 17 januari, 2020 kl 15:08

händerna på en äldre person som håller i en rollator.

Socialnämnden i Motala kommun har gett i uppdrag till socialförvaltningen att ta fram underlag för upphandling av privat drift av Strömsborgs äldreboende.

Socialnämnden är i ett ekonomiskt besvärligt läge där olika lösningar diskuteras utifrån en åtgärdsplan. Att upphandla platser för äldreboende är en lösning tillsammans med nyckelfri hemtjänst och trygghetskamera.

Nämndens beslut innebär att privata aktörer, via offentlig upphandling, får möjlighet att lägga anbud på drift av äldreboendet. LSS-boendet på Strömsborg berörs inte av beslutet.

Förutom att ta fram upphandlingsunderlaget ska det genomföras konsekvens- och riskanalyser. Tillsammans med HR-avdelning kommer socialförvaltningen att påbörja analysarbetet omedelbart. De ska omfatta såväl personal som boende och verksamhet som helhet.

För närvarande har Strömsborgs äldreboende drygt 90 hyresgäster. Deras boendesituation ändras inte av socialnämndens beslut.